STALO SE

VÝTVARNÁ SYMFONIE

16. 4. 2024 17:00 hodin, Horním náměstí, Galerie Dvorek, (dvůr budovy ZUŠ a SUPŠ)


Vernisáž výstavy představí tvorbu žáků výtvarného oboru základní umělecké školy s vystoupením žáků hudebního oboru, které dotvoří jedinečnou atmosféru a umocní zážitek z výstavy.

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE (SLAVNÉ DVOJICE ČESKÝCH AUTORŮ) 

Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, čtvrtek 18. 4. 2024 od 19 hodin


Multioborové autorské představení ZUŠKy diváky provede různými historickými etapami české populární hudby 20. století. Inspirací je pět nejvýznamnějších autorských dvojic, které se nesmazatelně zapsaly do české hudební historie: Voskovec-Werich, Suchý-Šlitr, Svoboda-Štaidl, Horáček-Hapka, Svěrák-Uhlíř.

(délka představení cca 70 min bez přestávky)


Projekt podpořilo Ministerstvo kultury a statutární město Jablonec nad Nisou. 

ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC REPORTUJE 

Přípravy na Autorské představení VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE vrcholí! Děti pilně zkouší a s nadšením se chystají předvést vám večer plný krásných melodií, inteligentního humoru a dojemných příběhů inspirovaných pěti legendárními autorskými dvojicemi: Voskovec-Werich, Suchý-Šlitr, Svoboda-Štaidl, Horáček-Hapka a Svěrák-Uhlíř. 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM LIBERECKÉHO KRAJE

Na slavnostním setkání s oceněnými pedagogy Libereckého kraje, které se konalo ve čtvrtek 4. dubna 2024 v Multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, se o hudební zážitek postarali talentovaní žáci Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou.


Vystoupili: Soubor žesťových nástrojů Brass Jablonec pod vedením pana učitele Oleksandra Grygorenka. (1. trombon Oleksandr Grygorenko, 2. trombon Štěpán Paldus, 3. trombon Šimon Pavka, 4. trombon Žofie Pavková, tuba Ondřej Fučík).


Klarinetové kvarteto pod vedením pana učitele Aleše Tvrdíka (1. klarinet Karolína Anna Kozáčková, 2. klarinet Šimon Kubín, 3. klarinet Barbora Kočíbová, 4. klarinet Eliška Hofrichterová).


Akordeonové duo pod vedením paní učitelky Moniky Koudelkové (Jitka Mlejnecká a Monika Koudelková).


Mladí hudebníci svým skvělým vystoupením umocnili slavnostní atmosféru setkání a všem přítomným se jejich talent a píle velice líbily.


Děkujeme všem pedagogům za jejich práci a za to, že se věnují výchově a vzdělání mladé generace!

JABLONEC SVÍTÍ MODŘE!

Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou se letos poprvé připojila k celostátní osvětové kampani Česko svítí modře. Vyjádřili jsme solidaritu s autistickou komunitou. Modrá barva symbolizuje autismus a společně jsme tak mohli šířit povědomí o tomto neurodivergentním spektru a podpořili inkluzi a pochopení.


#JablonecSvitiModre #ČeskoSvitiModre #SpolečněProAutismus

ZPÍVÁME PRO UNICEF – IUVENTUS, GAUDE! (Pěvecké sbory pomáhají dětem)

Pátek 22. 3. 2024 od 18 hodin, Kostel svaté Anny, Kostelní 1, Jablonec nad Nisou


V nádherné atmosféře kostela sv. Anny zazněl koncert dětského sboru IUVENTUS, GAUDE! Výtěžek putoval darem na jeden z programů UNICEF pomáhající dětem. A proč se tento pěvecký sbor rozhodl koncert uspořádat a podpořit některý z dětských fondů? „Třeba tak jejich dětství alespoň trošku přiblížíme tomu, co jsme i díky sborům měli my.“

JIŘÍ POKORNÝ KLAVÍRNÍ KONCERT IMPROVIZOVANÉ HUDBY

Čtvrtek 21. 3. 2024 od 19 hodin., Podhorská ulice, Jablonec nad Nisou

Uskutečnil se klavírní koncert improvizované hudby Jiřího Pokorného v koncertním sále ZUŠ v Podhorské ulici č. 47 v Jablonci nad Nisou

STĚHOVÁNÍ DO MODERNÍHO ZÁZEMÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE 

Stěhování do moderního zázemí! Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou se s radostí stěhuje do zrekonstruovaného objektu Tilia (Městské integrované centrum služeb Tilia), kde nalezneme moderní a inspirativní prostory pro naše obory. V tomto objektu sídlí i městský úřad, policie, knihovna, zdravotní středisko a lékárna, čímž se stává důležitým centrem komunitního života. Rádi bychom vyjádřili srdečné poděkování panu starostovi Tomáši Levinskému a dalším zástupcům města Rychnov u Jablonce nad Nisou za jejich podporu a neúnavné úsilí, které vedlo k realizaci tohoto projektu. „Věřím, že v těchto inspirativních prostorách vyroste mnoho talentovaných umělců a že se Tilia stane centrem kulturního a kreativního dění v našem regionu“ Vít Rakušan ředitel ZUŠ Jablonec.


Nikola Poláčková – vedoucí kytarového oddělení, vyučuje hru na kytaru a hudební nauku

Marek Šourek – vyučuje hru na klavír a EKN

ZATRAKTIVNĚNÍ HUDEBNÍ NAUKY 

VV uplynulých dnech se nám podařilo obohatit výuku hudební nauky o novou moderní pomůcku. Jde o dotykový panel poslední generace ve vysokém rozlišení, který přináší velké příležitosti pro zatraktivnění průběhu výuky. První zkušenosti jsou výborné. Poněkud nepopulární výuka hudební teorie má tak naději být pro žáčky názorná a přitažlivá. 

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR

Ve středu 7. února proběhlo „Školní kolo soutěže ve hře na klavír“ od 17 hodin mladší žáci a od 18 hodin žáci starší. Žáci obou kategorií zahráli v koncertní sále ZUŠ, Podhorská ul, Jablonec nad Nisou.

TANEČNÍ OBOR ZUŠ – NA PLESE EXTREMISTŮ

V pátek 12. 1. 2024 děvčata z našeho tanečního oboru vystoupila na Plese Extrémistů. Akce se konala v Parkhotelu Smržovka. Jako jediní taneční účinkující jsme měli velkou zodpovědnost, a to připravit celý blok choreografií, které na sebe navazovaly. Tančily dva nejstarší ročníky dívek, které se mezi jednotlivými vstupy bleskurychle převlékaly z kostýmů do kostýmů. Všech 22 děvčat si na konci zaslouženě vychutnalo veliký potlesk a pochvalu od přítomných hostů. Děkujeme pořadatelům za milou odměnu. Již se těšíme na příští rok.

KONCERT KONZERVATORISTŮ 2024

Tradiční „Koncert konzervatoristů“ studentů konzervatoří a vyšších uměleckých škol, bývalých žáků jablonecké ZUŠky dne 12. 1. 2024. Hudební svátek nejen pro pedagogy. Klement Slavický / Ej, srdenko moje –Tereza Glosová (3. ročník Konzervatoř Teplice, prof. Anna Hlavenková).

ROZSVÍTÍME VIKÝŘ A ZUŠ

Rozsvícení Vikýře a ZUŠ: Vánoční trh a koledy. Společně s Domem dětí a mládeže Vikýř jsme odstartovali vánoční trh. Na své si přišli milovníci domácích pochutin a dekorací. V osmnáct hodin jsme se s žáky pěveckého sboru AMICI, GAUDETE! připojili k třináctému ročníku akce Česko zpívá koledy.

Bylo to krásné setkání, které nám připomnělo, že Vánoce jsou čas klidu a pohody. Děkujeme všem, kteří svým dílem pomohli k úspěchu této akce. Tým ZUŠ

VÁNOČNÍ KOKTEJL ZUŠ

Profilový pořad jablonecké základní umělecké školy. Účinkují žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru školy. 

Poděkování patří všem, kteří se na koncertu podíleli, a to především pedagogům, žákům, rodičům, divadelním technikům a kamarádům, kteří přišli podpořit své blízké.

Tým ZUŠ

ŠŤASTNÉ A VESELÉ – VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU

Děkujeme za návštěvu koncertu Velkého dechového orchestru Základní umělecké školy
V úterý 5. prosince 2023 se ve velkém sále Eurocentra v Jablonci nad Nisou uskutečnil koncert Velkého dechového orchestru základní umělecké školy. Orchestr řídil Miroslav Halama a jako host vystoupil žesťový soubor BRASS Jablonec pod vedením Oleksandra Grygorenka. Koncert byl velmi úspěšný a návštěvníci si ho užili. Orchestr přednesl pestrý repertoár skladeb různých žánrů, od klasické hudby po jazz a populární hudbu.
Děkujeme všem, kteří se na koncertu podíleli, a to především:

Doufáme, že se vám koncert líbil a že se s vámi opět brzy setkáme. 

Tým ZUŠ

ADVENTNÍ SETKÁNÍ – zahájení výstavy

Zahájení výtvarné výstavy ADVENTNÍ SETKÁNÍ. V rámci zahájení výstavy proběhla v Galerii Dvorek i hudební část. Vystoupily zpěvačky Zuzana Kovářová a Sabina Pourová, které doprovodil na violoncello Ondřej Velička. Na příčnou flétnu zahrála Klára Hajská, kterou doprovázela paní učitelka Jana Falková. Návštěvníci výstavy
i hudební části nešetřili potleskem.

Výstava, která se nachází v prvním patře budovy střední uměleckoprůmyslové školy je přístupná ve všední dny od 8 do 18 hodin.

ŽÁKOVSKÝ VEČER

Druhý žákovský koncert tohoto školního roku, který se konal ve středu 29. listopadu 2023 v koncertním sále ZUŠ Jablonec nad Nisou. 

BUKOVÉ TOULÁNÍ S MARKEM ŘEHÁČKEM A JANEM PIKOUSEM 

Představení nové knihy s autogramiádou oblíbených knihotvůrců. Koncertní sál Podhorská ul. 28. listopadu 2023. Děkujeme Markovi a Honzovi za příjemný večer.

VÝBĚROVÁ PŘEHRÁVKA

Výběrová přehrávka na Vánoční koktejl. Koncertní sál Podhorská ul. úterý, 22. listopadu 2023

MINIKONCERT

Minikoncert pro žáky oddělení přípravné hudební výchovy a PUERI, GAUDETE! Koncertní sál Podhorská ul. úterý, 21. listopadu 2023

ŽÁKOVSKÝ VEČER

Krásný zážitek z prvního žákovského koncertu tohoto školního roku, který se konal ve středu 15. listopadu 2023 v koncertním sále ZUŠ Jablonec nad Nisou. Na programu koncertu byla vystoupení žáků všech ročníků školy, a to jak sólová, tak komorní. Žáci představili širokou škálu hudebních žánrů.

ZUŠka v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Společně s městem Rychnov u Jablonce nad Nisou připravujeme rekonstrukci historicky cenného objektu městské knihovny (Květinová 498, Rychnov u Jablonce nad Nisou) s využitím finančních prostředků z EU (IROP). Cílem je navrátit domu jeho původní podobu a zajistit studentům kvalitní a důstojné prostředí pro umělecké vzdělávání. Pro základní uměleckou školu bude vytvořeno moderní zázemí pro všechny obory: taneční, hudební, výtvarný i literárně dramatický. Věříme, že v těchto prostorách vyroste mnoho hudebníků, tanečníků, herců a výtvarníků. 

Víkend plný Charlestonu

Páteční večer se v Eurocentru rozezněly swingové melodie v podání Orchestru Rudy Janovského. Děvčata z tanečního oboru naší základní umělecké školy se postaraly o živé předtančení se svým Charlestonem. Publikum, které bylo tanečně naladěno již od prvních tónů, jim poděkovalo vřelým potleskem.

Hned druhý den v sobotu 12. 11. 2023 dívky opět vystoupily, tentokrát v jabloneckém městském divadle v pořadu Společně nejen na jevišti. Svižným Charlestonem zahájily celý program. Na jednom pódiu se naše tanečnice potkaly s hlavním hostem, známou zpěvačkou a herečkou Hanou Křížkovou. Za svoje účinkování dostala děvčata od vedení divadla velice milé poděkování v podobě balíčku a vstupenky na baletní představení.

Fotografie zobrazíte kliknutím na obrázek níže.

Nenech to být (NNTB)

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.  


Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: ZDE 

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.


Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

Vernisáž výstavy k 90. výročí jablonecké radnice

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Jablonec nad Nisou vytvořili k 90. výročí vzniku budovy jablonecké radnice soubor dvanácti výtvarných prací.  Autoři se s dalšími návštěvníky sešli 13. 9. 2023 v 17.00 hodin na vernisáži ve čtvrtém patře jablonecké radnice, kde budou práce dlouhodobě instalovány.  Návštěvníky přivítali náměstkyně primátora pro oblast humanitní Ing. Jana Hamplová a ředitel ZUŠ Mgr. Vít Rakušan, hudebně vernisáž doprovodilo Klarinetové kvarteto ZUŠ pod vedením pana učitele Aleše Tvrdíka. Věříme, že všichni zúčastnění odcházeli spokojeni, s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

XVI. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice 2023 - děti zpívají dětem“

Ve dnech 8. a 9. června se dětský pěvecký sbor AMICI, GAUDETE! (přípravný sbor IUVENTUS, GAUDE! při ZUŠ Jablonec nad Nisou) zúčastnil celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Lidicích. Na přehlídku byl náš sbor delegován Libereckým krajem jako zástupce dětských pěveckých sborů celého kraje. 

Přestože se samotná přehlídka konala v pátek 9. června, účast se sborem jsme zvolili dvoudenní - především proto, aby děti měly prostor seznámit se s bolestným osudem historie Lidic. Díky získanému času mohly děti ve čtvrtek odpoledne absolvovat poutavou prohlídku pietního místa s průvodcem. Volný večer poté děti strávily na soukromé farmě s kontaktními zvířaty.

Páteční dopoledne patřilo zkouškám na pódiu na hlavním prostranství u amfiteátru a odpoledne pak proběhla samotná přehlídka. Za každý kraj vystoupil jeden dětský sbor s pětiminutovým programem. Jablonecké děti své vystoupení zahájily temperamentní skladbou Gloria Dios španělského skladatele Francisco Núñeze. Poté následovala lyrická skladba prosby o uzdravení - Dona nobis od Mary Lynn Lightfoot. Své vystoupení děti ukončily písní z francouzského filmu Slavíci v kleci Vois sur ton chemin.

Závěr dvoudenního zájezdu patřil zastávce v zahradních labyrintech zámku Loučeň.   

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje a a nad akcí převzal záštitu náměstek hejtmana Libereckého kraje Jiří Čeřovský. Děkujeme za podporu.

Výtvarnice bodovaly v soutěži módní kresby

Dvě žákyně výtvarného oboru se umístily na předních místech soutěže Oděv a textil, kterou pravidelně pořádá Střední průmyslová škola textilní Liberec. V kategorii módní kresba (2.stupeň ZŠ) získala Kateřina Jiroušová 3. místo a Adéla Kalašová 1. místo. Gratulujeme!

Závěr školního roku 2022/2023

Za sebou máme poslední dvě velké akce letošního školního roku. Koncert kapel na Letní scéně Eurocentra 22. června 2023 a Vítání prázdnin před OC Central 29. června 2023. Podívejte se na fotografie z obou povedených akcí. Všem přejeme krásné léto a pohodové prázdniny 🙂!

KONCERT ŠKOLNÍCH KAPEL 22. 6. 2023

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 29. 6. 2023

Taneční obor na finále ZUŠ Open v Praze

V sobotu 3. 6. 2023 vystupovala děvčata z našeho tanečního oboru s choreografií Tkalcovská na Celostátním festivalu ZUŠ Open v Senátu Parlamentu ČR. Celý program se odehrával v krásném prostředí Valdštejnské zahrady Senátu ČR. Dívky vystupovaly hned dvakrát. Poprvé na pódiu v zóně u Rybníčku a podruhé na hlavním pódiu, jehož dominantou byla monumentální sala terrena, kde již byli připravení hudebníci. V programu byl zařazen literárně-dramatický obor a výtvarníci se též prezentovali v různých částech areálu. Účast všech oborů ZUŠ z celé republiky měla důstojné místo k ukázkám svého umění.

Letošní premiérová účast tanečních oborů na slavnostním zakončení dvoutýdenního festivalu ZUŠ Open byla skutečně moc povedená a jsem opravdu ráda, že si to naše děti mohly také prožít. Celé odpoledne se neslo ve velice přátelské atmosféře a vše klapalo jak mělo, což je v počtu 900 účinkujících skutečně obdivuhodné.

Velké poděkování patří také rodičům našich tanečnic, kteří je dopravili do Prahy a přišli nás v hojné účasti podpořit. Bylo skvělé společně sdílet tak neopakovatelnou atmosféru v krásném prostředí.

Fotky z akce jsou k nahlédnutí v galerii.


Jana Čurdová

Celostátní festival ZUŠ Open v Senátu Parlamentu ČR

Vyvrcholení letošního ročníku festivalu ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR. Programu se představilo na 900 žáků základních uměleckých škol z celé republiky. Součástí programu bylo i vystoupení našeho tanečního oboru. V záznamu ho najdete v čase od 2:40:29.Klavír pod širým nebem - přijde na řadu „mokrá varianta“?

Začal festival ZUŠ Open! Děti žijí uměním i v Jablonci nad Nisou. Od dnešního dne pro vás máme na každý den připravenou jednu velkou veřejnou akci! Dnes vernisáž v Central Jablonec, zítra Klavír pod širým nebem na náměstí Dr. Farského! Jen už teď se bojíme, že kvůli výstraze na silné bouřky budeme muset klavír umístit pod střechu do Central Jablonec 😒😒. Velmi by nás to mrzelo. Rozhodnutí padne zítra v 9.00 hod. ráno. Držte nám pěsti 🙏

Blíží se talentové zkoušky na školní rok 2023/2024

Termín talentvých zkoušek do naší školy je  5.-9. června 2023

Přečtěte si, jak postupovat: ZDE

Buďte s námi v kontaktu na Facebooku

Pokud chete mít podrobný přehled o dění v naší škole, připojte se ke sledování naší stránky na Facebooku. Snažíme se, aby byla plná aktuálních informací pro vás! 

Facebook

Fotografie z Jarního koktejlu 2023

Zveřejnili jsme fotografie z letošního ročníku Jarního koktejlu. Zatím je k dispozici hudební část z 20. 4. 2023.

Ohlédnutí za činností výtvarného oboru v zimě

Během zimního období zahájil výtvarný obor tři výstavy, které bychom Vám rádi krátce představili. Celé album zobrazíte vždy po kliknutí na obrázek.

Ingrid Kostřicová

V městské knihovně v Jablonci nad Nisou vystavujeme výběr z grafické tvorby, doplněný kresbami. Výstava nese název „Okouzlení přírodou“ a potrvá do konce března.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou můžete v budově městského úřadu do konce dubna navštívit výstavu „Za tajemstvím kouzelných kamenů“. Autory výtvarných dílek jsou žáci pí učitelky Renaty Vašákové z pobočky v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Chodby budovy na Horním náměstí zdobí tradiční zimní výstava, tentokrát s přírodní tematikou.

Výstavní prostory na Horním náměstí se k naší radosti podařilo rozšířit o neobvyklý prostor v přízemí.

Taneční workshop s Jarkem

První březnové odpoledne letošního roku jsme v tanečním oboru přivítali vzácnou návštěvu. Na workshop s našimi studentkami přijel skvělý tanečník, choreograf a pedagog Jarek Cemerek. 


Vystudoval taneční konzervatoř v Ostravě, následně taneční pedagogiku a choreografii na pražské HAMU. Pedagogické profesi se začal věnovat již během své aktivní taneční kariéry (ČR, Slovensko Itálie, Belgie, Irsko, Anglie, Dánsko…) a nadále působí jako pedagog a úspěšný choreograf na mnoha světových tanečních scénách a prestižních institucích uměleckého vzdělávání. Je těžké zastihnout jej byť v Praze, natož domluvit termín pro setkání v ZUŠ v Jablonci nad Nisou, což se nakonec podařilo!


Celý workshop byl zaměřen na contemporary (současný tanec), který čerpá ze znalosti jak klasické taneční techniky (balet), tak i moderního a jazzového tance. Významnou část v této technice zaujímá floorwork (práce na podlaze). Jarek dívky rozhodně nešetřil, nadopoval je v krátkém čase spoustou nových kroků, pohybů, tanečních vazeb a především svou pozitivní energií, kterou předává.


Těšíme se na další taneční shledání. Několik fotografié si prohlédnětě po kliknutí na obrázek níže.


Jana Čurdová

Nahrávání s přípravkou tanečního oboru

Dnes 16. 2. 2023 naše nejmladší tanečnice a tanečník z přípravné taneční výchovy (PTV 2 ) společně nahrávali říkadla jako důležitý doplněk k vybranému hudebnímu podkladu. Nahrávka, na kterou již pilně stavíme choreografii, bude obohacena ještě o “vlastoručně” natočená říkadla. Děti byly velice soustředěné a šlo jim to výborně. Většinou jsme to zvládli,  jak se říká, na první dobrou. Za přípravu, nahrávku a následný mix hudby děkujeme našemu korepetitorovi tanečního oboru Miloši Hladíkovi. Přikládám několik fotografií z nahrávání.

Společná výstava výtvarné skupiny 9 + 1 ART

Výtvarná skupina 9 + 1 ART se vyvinula z prvních studentů výtvarného oboru Akademie umění a kultury pro seniory při ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Se svojí mentorkou Mgr. Věrou Činčarovou nyní uspořádali výstavu v prostorách jablonecké nemocnice a my si dovolujeme Vás na ni srdečně pozvat. Navštívit ji můžete až do 20. března 2023.

Žákovský večer 18. 1. 2023

K dispozici jsou fotografie z Žákovského večera 18. 1. 2023. Najdete je ve FOTOGALERII

Výtvané dílny pro rodiče a děti

Ve dnech 26. 11. a 3. 12. 2022 v odpoledních hodinách připravila kolegyně Renata Vašáková výtvarné workshopy pro rodiče a žáky výtvarného oboru - odloučeného pracoviště v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Dílničky proběhly přímo v ateliéru našeho pracoviště v Nádražní ulici a setkaly se s velkým úspěchem. Na několik fotografií z této krásné alce se můžete podávat po kliknutí na obrázek níže.

Roztančená Mikulášská

Naše tanečnice se v sobotu 3. 12. 2022 podílely na povedené Mikulášské, která se konala v Eurocentru. Pořadatelem celé akce s názvem Mikulášské pohlazení je DDM Vikýř. Taneční obor ZUŠ byl, již tradičně, pozván jako jeden z mnoha hostů. V zákulisí i na jevišti panovala dobrá nálada a obecenstvo se po covidové pauze na Mikulášskou rozhodně těšilo. Děvčata zatančila tři choreografie s vánoční a pohádkovou tématikou (Prosinec, Pan Tau a Jingle bells rock). Velkou odměnou jim byl potlesk nejmenších diváků a také milé překvapení v podobě balíčku od Mikuláše. Fotografie pořídila paní Alena Králová. Galerii zobrazíte kliknutím na obrázek.

Hvězdy nad Ještědem 2022

Pěvecká soutěž HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM dává možnost začínajícím i stávajícím zpěvákům všech věkových kategorií ukázat svůj hlas, talent a nadání. Finále soutěže za účasti 27 finalistů z celé republiky proběhlo 26. listopadu v Jabloneckém divadle. Za doprovodu kapely Sto zvířat, získala cenu Absolutního vítěze naše žákyně Natálie Zejkan ze třídy paní učitelky Marie Nové! Natálie si zároveň odnesla i Cenu diváků, kterou rozhodli přidělenými hlasy samotní diváci. Natálii přejeme další úspěchy a štěstí, které bude potřebovat u talentových zkoušek na Pražskou konzervatoř.

Žákyně pěveckého oddělení potěšily seniory v Dalešicích

Žákyně pěveckého oddělení v sobotu 12.listopadu vystoupily na obecním úřadě v Dalešicích, kde na setkání místních seniorů zazpívaly převážně lidové písničky s klavírním doprovodem Romany Halamové.

Atmosféra byla příjemná a my moc děkujeme paní starostce za pozvání.

Děvčata si za svoje vystoupení vysloužila malé dárečky a výborné občerstvení.