DOKUMENTY

Na těchto stránkách najdete úřední dokumenty, vztahující se k činnosti školy:


  • inspekční zprávy

  • výroční zprávy školy

  • školní vzdělávací program

  • vyřizování stížností

  • uplatnění práva na svobodný přístup k informacím

  • aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)