ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

JABLONEC NAD NISOU

KALENDÁŘ

VZDĚLÁVÁNÍ

KONTAKTY

STALO SE

FOTOGRAFIE

DOKUMENTY

INFORMACE O PŘIJETÍ K DOCHÁZCE DO ZUŠ

Rádi bychom vám z celého srdce poděkovali za vaši snahu a přípravu v tomto školním roce! Společně jsme zvládli náročný školní projekt v rámci Roku české hudby a musíme uznat, že k tomu každý z vás přispěl s maximálním nasazením a profesionalitou.

Obzvláštní dík patří rodičům za jejich vstřícnost a podporu, kterou jste nám prokazovali jak během výuky, tak i při vystoupeních.

Rádi bychom také vyjádřili hlubokou vděčnost za finanční podporu, kterou jsme v tomto roce obdrželi od statutárního města Jablonec nad Nisou, Libereckého kraje a Ministerstva kultury České republiky. Díky této podpoře jsme mohli projekt uskutečnit v plném rozsahu a nabídnout vám tak co nejkvalitnější zážitky.

Přejeme vám všem krásné a klidné prázdniny plné odpočinku a načerpání energie do nového školního roku, na který se už teď moc těšíme!

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Zprovoznili jsme schránku důvěry. Slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze tuto schránku můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.  

VÍTE O AKTIVITĚ „DARUJME KROUŽKY DĚTEM“?

Jde o projekt, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Podívejte se, zda splňujete podmínky na poskytnutí příspěvku na úhradu úplaty za vzdělávání. Naše škola je do projektu zařazena a o příspěvek je možné zažádat. Více informací najdete na https: www.darujme.cz

Chcete mít aktuální a rychlé informace? Sledujte nás na Facebooku 😉

Facebook

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z NAŠICH NEDÁVNÝCH AKCÍ

Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004897 „Komunita - umění - vzdělání“

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti; podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru základní umělecké školy.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 2 824 461,-Kč