ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

JABLONEC NAD NISOU

KALENDÁŘ

VZDĚLÁVÁNÍ

KONTAKTY

STALO SE

FOTOGRAFIE

DOKUMENTY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Předkládáme termíny letošních talentových zkoušek potřebných pro přijetí k docházce do naší základní umělecké školy! 

Připomínáme, že podmínkou účasti na talentových zkouškách je vyplněná elektronická přihláška! Přesný postup a kritéria pro přijetí k docházce do ZUŠ najdete na těchto webových stránkách v sekci PŘIHLÁŠKA

JABLONECKÁ ZUŠ ROZVÍJÍ TALENT A VZDĚLÁNÍ S PROJEKTEM KOMUNITA - UMĚNÍ - VZDĚLÁNÍ!

Těší nás, že můžeme oznámit zapojení naší Jablonecké základní umělecké školy do projektu s názvem Komunita - umění - vzdělání (CZ.02.02.XX/00/22_002/0004897). Díky tomuto projektu můžeme ještě více podporovat naše žáky a pedagogy v jejich uměleckém a pedagogickém rozvoji.
Jsme přesvědčeni, že tento projekt bude mít velký dopad na kvalitu výuky na naší ZUŠ a pomůže rozvíjet talent našich žáků.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Zprovoznili jsme schránku důvěry. Slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze tuto schránku můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.  

VÍTE O AKTIVITĚ „DARUJME KROUŽKY DĚTEM“?

Jde o projekt, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Podívejte se, zda splňujete podmínky na poskytnutí příspěvku na úhradu úplaty za vzdělávání. Naše škola je do projektu zařazena a o příspěvek je možné zažádat. Více informací najdete na https: www.darujme.cz

Chcete mít aktuální a rychlé informace? Sledujte nás na Facebooku 😉

Facebook

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z NAŠICH NEDÁVNÝCH AKCÍ

Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004897 „Komunita - umění - vzdělání“

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti; podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru základní umělecké školy.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 2 824 461,-Kč