ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

JABLONEC NAD NISOU

KALENDÁŘ

VZDĚLÁVÁNÍ

KONTAKTY

STALO SE

FOTOGRAFIE

DOKUMENTY

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SRPDŠ PŘI ZUŠ

Vážení členové SRPDŠ při ZUŠ,

zveme vás na řádné zasedání členské schůze SRPDŠ při ZUŠ.


Den konání: 19. prosince 2023 v 18.00 hod.

Místo konání: zkušebna pěveckých sborů ZUŠ, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou

Program zasedání členské schůze: Na základě platných stanov našeho Spolku rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ) při ZUŠ je povinností předsedy Spolku nejméně jednou ročně svolat zasedání členské schůze Spolku. 

Předem všem děkuji za spolupráci a v případě dotazů mě prosím kontaktujte.


Jitka Holová

předsedkyně spolku, tel. 607 762 226

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Zprovoznili jsme schránku důvěry. Slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze tuto schránku můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.  

VÍTE O AKTIVITĚ „DARUJME KROUŽKY DĚTEM“?

Jde o projekt, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Podívejte se, zda splňujete podmínky na poskytnutí příspěvku na úhradu úplaty za vzdělávání. Naše škola je do projektu zařazena a o příspěvek je možné zažádat. Více informací najdete na https: www.darujemekrouzky.cz

Chcete mít aktuální a rychlé informace? Sledujte nás na Facebooku 😉

Facebook

Z NAŠICH NEDÁVNÝCH AKCÍ

Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004897 „Komunita - umění - vzdělání“

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti; podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru základní umělecké školy.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 2 824 461,-Kč