VÝTVARNÝ OBOR

AKTUALITY VO

ROZVRH HODIN VO

Ve výtvarném oboru rozvíjíme výtvarné dispozice žáků prostřednictvím poučené výtvarné činnosti, seznamujeme se základy výtvarných technik, rozvíjíme a prohlubujeme vnímavost, představivost a tvůrčí potenciál. Vyučujeme nejčastěji formou projektové výuky, v níž se zvolené téma systematicky rozvíjí, zkoumá a nahlíží z různých pohledů.


Vyučujeme:


Docházka a potřebný čas:


Vyučuje se jednou týdně, v blocích tří vyučovacích hodin.


Výuka probíhá ve skupinách, které svou velikostí zaručují možnost individuálního přístupu pedagoga. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Skupiny jsou smíšené (jsou tvořeny žáky různých ročníků).


Požadované vybavení žáka:


Vedoucí výtvarného oboru: 

Ingrid Kostřicová 

Tel: 732 331 617

e-mail: kostricova@zusjbc.cz


Další vyučující:

Mgr. Martin Horák

Tel: 774 762 225

e-mail: horak@zusjbc.cz


Renáta Vašáková 

Tel: 775 957 374

e-mail: vasakova@zusjbc.cz