VÝTVARNÝ OBOR

AKTUALITY VO

ROZVRH HODIN VO

Ve výtvarném oboru rozvíjíme výtvarné dispozice žáků prostřednictvím poučené výtvarné činnosti, seznamujeme se základy výtvarných technik, rozvíjíme a prohlubujeme vnímavost, představivost a tvůrčí potenciál. Vyučujeme nejčastěji formou projektové výuky, v níž se zvolené téma systematicky rozvíjí, zkoumá a nahlíží z různých pohledů.


Vyučujeme:

 • kresbu

 • malbu

 • grafiku

 • keramické modelování

 • tvarování z papíru a dalších materiálů

 • tvorbu objektů z netradičních materiálů a instalací

 • v průběhu výuky se žáci seznámí se základními pojmy výtvarného umění


Docházka a potřebný čas:

 • 1–2 roky v přípravném studiu

 • 7 let studium I. stupně

 • 4 roky studium II. Stupně


Vyučuje se jednou týdně, v blocích tří vyučovacích hodin.


Výuka probíhá ve skupinách, které svou velikostí zaručují možnost individuálního přístupu pedagoga. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Skupiny jsou smíšené (jsou tvořeny žáky různých ročníků).


Požadované vybavení žáka:

 • sada 10 temperových barev

 • tužka B, B4, ořezávátko, guma

 • pracovní oděv a přezůvky


Vedoucí výtvarného oboru:

Ingrid Kostřicová

Tel: 732 331 617

e-mail: kostricova@zusjbc.cz


Další vyučující:

Mgr. Martin Horák

Tel: 774 762 225

e-mail: horak@zusjbc.cz


Renáta Vašáková

Tel: 775 957 374

e-mail: vasakova@zusjbc.cz