LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

„Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší.“

(W.Wardová)


Výuka LDO probíhá, zejména u mladších žáků, převážně formou hry, ve které je učitel dítěti spíše partnerem, než mentorujícím pedagogem.

Literární část oboru podněcuje rozvoj slovní zásoby, zaměřuje se na zlepšení vyjadřovacích schopnosti a probouzí zájem o interpretaci literárních děl nebo textů. Žáci mají možnost uplatnit svoji vlastní tvorbu. Tvořivá dramatika pak dává dětem příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití, dává podmínky pro sebevyjádření v umění, povzbuzuje a vede jejich tvořivou obrazotvornost. Kromě toho vede děti k sociálním porozumění, spolupráci, samostatnému myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek beze strachu.


Práce v souboru je jednou z nejpřitažlivějších činností. Žáci si, mimo jiné, zahrají i v „opravdovém“ divadle nebo se každoročně zúčastní víkendového soustředění.


Kolik času je zapotřebí?

I. stupeň základního studia představuje docházku na dvě vyučovací hodiny týdně spojené do jednoho bloku. Pokročilejším žákům ve vyšších ročnících a na II. stupni přibývá ještě docházka do souboru. Celkově pak docházka představuje návštěvu 2x týdně v rozsahu 4,5–5 hodin.


Vedoucí literárně-dramatického oboru je Mgr. Lenka Hallerová Marková

Mob.: 488 880 316

Tel.: 773 590 388

E-mail: markova@zusjbc.cz