HUDEBNÍ OBOR

V současné době vyučujeme hru na tyto hudební nástroje:


PŘÍPRAVNÉ STUDIUM je určeno žákům od 5 let věku. 

Převážně formou hry poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Ve druhém, pololetí ke kolektivní výuce přibývá praktická část, kde si žáci v kroužcích, po dvou až třech, osvojují elementární základy hry na vybraný instrument.


ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ představuje docházku na vybraný hudební nástroj v rozsahu určeném rámcovým vzdělávacím programem. Neodmyslitelně k nástroji patří i výuka hudební nauky. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry – vždy záleží především na jejich míře schopností, vůle a talentu. Docházka tak souhrnně představuje přibližně 2 – 3 vyučovací hodiny v týdnu.


SOUBOROVÁ A ORCHESTRÁLNÍ ČINNOST

Pro talentované a pilné žáky škola nabízí uplatnění v některém z mnoha souborů a orchestrů (podrobnosti o souborech najdete v sekci SOUBORY ZUŠ). Tato poněkud pokročilejší forma výuky vyžaduje od žáků značnou míru zodpovědnosti vůči kolektivu a samozřejmě pracovitost. Na druhou stranu přináší to nejcennější, a sice, praktické uplatnění získaných dovedností.  


NĚKTERÉ NÁSTROJE ŠKOLA PRONAJÍMÁ

Koupě vlastního, leckdy drahého nástroje, je složité rozhodnutí a tak ho lze odložit až do chvíle, kdy získáme větší jistotu, že výuka je perspektivní. Pronájem je v omezené míře možný u smyčců, akordeonů a některých dechových nástrojů. Podmínky pronájmu specifikují příslušná ustanovení občanského zákoníku a vnitřní předpis školy.