VÝUKA SENIORŮ

Ve spolupráci s Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou

Vám představujeme


AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

V JABLONCI NAD NISOU


Akademie pro seniory nabízí jabloneckým seniorům odborné studium ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.


Pro koho je studium určeno?

 • Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

 • Podmínkou přijetí ke studiu je tedy zájem o vzdělávání a dosažení seniorského věku.

 • Občané, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod), mají v případě dostatečných kapacitních možností se v Akademii vzdělávat jako kategorie „55 +“. Studium je otevřeno i pro držitele průkazů ZTP.

 • Studium organizuje ZUŠ Jablonec nad Nisou.


Jak studium probíhá?

 • Vzdělávání se obvykle realizuje jednou týdně (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Účastník studia, který po třech letech splní stanovené podmínky se stane absolventem a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci.

 • Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).


Kolik vzdělávání stojí peněz?

 • Náklady na vzdělávání hradí Liberecký kraj a město Jablonec nad Nisou, spoluúčast seniorů činí 100 Kč/měsíc.


Jak je možné se přihlásit?

 • Přihlášku ke studiu získáte ve všech budovách ZUŠ nebo si můžete přihlášku stáhnout a vytisknout na www.zusjbc.cz. Přímý odkaz na přihlášku je pod odkazem níže.

 • Ručně vyplněnou přihlášku je zapotřebí donést nebo zaslat na adresu ředitelství školy - Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou.

 • Vyrozumění o přijetí dostanete poštou nebo elektronickou poštou, pokud jí používáte.

 • Kapacita výuky je z pochopitelných důvodů omezena.


Bližší informace o studiu získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo na webových stránkách www.zusjbc.cz