VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR

Dechový orchestr vznikl na začátku školního roku 2012/2013 především z důvodů poskytnutí nezbytné základní orchestrální praxe žákům dechového oddělení. Dalším důvodem byla absence podobného tělesa na naší ZUŠ. Nabízí se však také možnost prezentování žáků a potažmo i školy navenek.


Orchestr z počátku tvořilo jen několik hráčů. Během let se však těleso rozšiřovalo o další žáky a Malý dechový orchestr se pomalu, ale jistě stává velkým dechovým orchestrem.


Základ repertoáru tvoří úpravy lidových písní a skladeb. Postupně se ale také rozšiřuje o skladby modernější, populární swingové a v plánu jsou také aranže skladeb z oblasti tzv. vážné hudby.


Větší počet hráčů nabídl možnost daleko pestřejších a rozmanitějších úprav skladeb a celkový zvuk kapely je bohatší a znělejší. V každém novém školním roce opět vždy přibudou noví členové.Dechový orchestr vede Miroslav Halama a velkým pomocníkem mu je Oleksandr Grygorenko.