KLARINETOVÉ KVARTETO

Klarinetové kvarteto ZUŠ vzniklo na počátku školního roku 2020/21 a je složeno z žáků třídy Aleše Tvrdíka. 

Jeho cílem je navázat na dlouholetou tradici komorních souborů v naší škole a reprezentovat ZUŠ na nejrůznějších akcích, či soutěžích. Byť bylo počáteční období působení kvarteta zasaženo koronavirovou krizí, tak i přesto se daří vytvářet pestrý repertoár zahrnující díla od baroka po současnost.