INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Česká školní inspekce v Základní umělecké škole Jablonec nad Nisou  


KONTROLNÍ ČINNOST ČŠI V ZUŠ A JEJÍ VÝSLEDKY  


Česká školní inspekce navštěvuje školu za účelem kontroly zpravidla jednou za šest let. Inspekční tým se zaměřuje na nejrůznější oblasti řízení a chodu školy. Předmětem zájmu inspektorů je zpravidla: