INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Česká školní inspekce v Základní umělecké škole Jablonec nad Nisou


KONTROLNÍ ČINNOST ČŠI V ZUŠ A JEJÍ VÝSLEDKY


Česká školní inspekce navštěvuje školu za účelem kontroly zpravidla jednou za šest let. Inspekční tým se zaměřuje na nejrůznější oblasti řízení a chodu školy. Předmětem zájmu inspektorů je zpravidla:

  • hodnocení průběhu a kvality vzdělávání,

  • hodnocení podmínek ke vzdělávání,

  • hodnocení výsledků vzdělávání,

  • hodnocení hospodaření školy.