ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

JABLONEC NAD NISOU

KALENDÁŘ

VZDĚLÁVÁNÍ

KONTAKTY

STALO SE

FOTOGRAFIE

DOKUMENTY

STĚHOVÁNÍ DO MODERNÍHO ZÁZEMÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE

Stěhování do moderního zázemí! Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou se s radostí stěhuje do zrekonstruovaného objektu Tilia (Městské integrované centrum služeb Tilia), kde nalezneme moderní a inspirativní prostory pro naše obory. V tomto objektu sídlí i městský úřad, policie, knihovna, zdravotní středisko a lékárna, čímž se stává důležitým centrem komunitního života. Rádi bychom vyjádřili srdečné poděkování panu starostovi Tomáši Levinskému a dalším zástupcům města Rychnov u Jablonce nad Nisou za jejich podporu a neúnavné úsilí, které vedlo k realizaci tohoto projektu. „Věřím, že v těchto inspirativních prostorách vyroste mnoho talentovaných umělců a že se Tilia stane centrem kulturního a kreativního dění v našem regionu“ Vít Rakušan ředitel ZUŠ Jablonec.

Nikola Poláčková – vedoucí kytarového oddělení, vyučuje hru na kytaru a hudební nauku
Marek Šourek – vyučuje hru na klavír a EKN


ZATRAKTIVNĚNÍ HUDEBNÍ NAUKY

V uplynulých dnech se nám podařilo obohatit výuku hudební nauky o novou moderní pomůcku. Jde o dotykový panel poslední generace ve vysokém rozlišení, který přináší velké příležitosti pro zatraktivnění průběhu výuky. První zkušenosti jsou výborné. Poněkud nepopulární výuka hudební teorie má tak naději být pro žáčky názorná a přitažlivá.  Za výbornou spolupráci děkujeme Petr Chvojka ze www.100mega.cz


ZPÍVÁME PRO UNICEF – IUVENTUS, GAUDE! (Pěvecké sbory pomáhají dětem)

Pátek 22. 3. 2024 od 18 hodin, Kostel svaté Anny, Kostelní 1, Jablonec nad Nisou

Poslechněte si v nádherné atmosféře kostela sv. Anny koncert dětského sboru IUVENTUS, GAUDE! Svou účastí podpoříte jeden z programů UNICEF. Od 16. do 22. 3. 2024 můžete po celé České republice navštívit koncerty pěveckých sborů, jejichž výtěžek poputuje darem na jeden z programů UNICEF pomáhající dětem. Podpořte i vy tuto krásnou akci a vydejte se v pátek 22. března na koncert do jabloneckého kostela sv. Anny, kde vám od 18 hodin zazpívá dětský pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE! A proč se tento pěvecký sbor rozhodl koncert uspořádat a podpořit některý z dětských fondů? „Třeba tak jejich dětství alespoň trošku přiblížíme tomu, co jsme i díky sborům měli my.“


VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE (SLAVNÉ DVOJICE ČESKÝCH AUTORŮ)

Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, čtvrtek 18. 4. 2024 od 19 hodin

Multioborové autorské představení ZUŠKy diváky provede různými historickými etapami české populární hudby 20. století. Inspirací je pět nejvýznamnějších autorských dvojic, které se nesmazatelně zapsaly do české hudební historie: Voskovec-Werich, Suchý-Šlitr, Svoboda-Štaidl, Horáček-Hapka, Svěrák-Uhlíř.

www.zusjbc.cz

(délka představení cca 70 min bez přestávky)

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury a statutární město Jablonec nad Nisou.


SCHRÁNKA DŮVĚRY

Zprovoznili jsme schránku důvěry. Slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze tuto schránku můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.  

VÍTE O AKTIVITĚ „DARUJME KROUŽKY DĚTEM“?

Jde o projekt, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Podívejte se, zda splňujete podmínky na poskytnutí příspěvku na úhradu úplaty za vzdělávání. Naše škola je do projektu zařazena a o příspěvek je možné zažádat. Více informací najdete na https: www.darujme.cz

Chcete mít aktuální a rychlé informace? Sledujte nás na Facebooku 😉

Facebook

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z NAŠICH NEDÁVNÝCH AKCÍ

Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004897 „Komunita - umění - vzdělání“

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti; podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru základní umělecké školy.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 2 824 461,-Kč