ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

JABLONEC NAD NISOU

KALENDÁŘ

VZDĚLÁVÁNÍ

KONTAKTY

STALO SE

FOTOGRAFIE

DOKUMENTY

ZUŠ Jablonec tvoří rok české hudby: Velký úspěch premiéry a koncertu pro školy! Děkujeme za pochvalné odezvy na čtvrteční premiéru a páteční dvoják pro školy! Náš největší letošní celoškolní projekt jablonecké základní umělecké školy k Roku české hudby sklidil velký ohlas. Věříme, že jste si užili krásné melodie a inteligentní humor inspirovaný pěti legendárními autorskými dvojicemi: Voskovec-Werich, Suchý-Šlitr, Svoboda-Štaidl, Horáček-Hapka a Svěrák-Uhlíř.

Velké díky patří všem pedagogům, studentům a rodičům za jejich podporu a nadšení, které stálo za zrodem tohoto úchvatného představení. Bylo radost s vámi sdílet kouzlo české hudby a oslavit tak toto významné výročí.

Foto: Filip Novák, 

Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci projektu “Tvoříme Rok české hudby, projekt Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou” spolufinancovaného z Ministerstva kultury - rozhodnutí č. 16351/2024 ORNK - RČH

V úterý 16. dubna 2024 se v Galerii Dvorek konala vernisáž nové výstavy výtvarného oboru. Výstava s názvem "Výtvarná symfonie" je věnována Roku české hudby a oslavuje bohatou tradici a rozmanitost hudebního umění v České republice.

Vernisáž výstavy doprovodily hudebními vstupy talentované žákyně paní učitelky Nikoly Poláčkové. Jejich energické a citlivé provedení skladeb dokreslilo atmosféru výstavy a oslovilo všechny přítomné.

Výstava "Výtvarná symfonie" nabízí pestrou paletu výtvarných děl, která žáci vytvořili během školního roku. Návštěvníci si mohou prohlédnout kresby, malby, grafiky, plastiky a další umělecké objekty, které odrážejí různé hudební témata a styly.
Výstava je otevřena od 16. 4. do 29. 5. 2024 (přístupná v pracovní dny od 12.00 do 19.00 hodin).


ŽÁKOVSKÝ VEČER

24. 4. 2024 18:00 hodin, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, koncertní sál ZUŠ
V pravidelném vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ se můžete těšit na škálu různých hudebních nástrojů, na které vám střídavě zahrají žáci od těch nejmenších, až po středoškoláky.

JARNÍ KOKTEJL

26. 4. 2024 17:00 hodin, Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Tradiční profilový pořad základní umělecké školy, který nabídne pestrou směs tanečních vystoupení v podání žáků tanečního oboru.
foto: Filip Novák

CESTA FANTAZIÍ

2. 4.–28. 6. 2024, Městská knihovna, Dolní náměstí, Jablonec nad Nisou
Výstava výtvarného oboru představuje pestrou paletu výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou, které vznikly v duchu spontánní tvorby a imaginace.


SCHRÁNKA DŮVĚRY

Zprovoznili jsme schránku důvěry. Slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze tuto schránku můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.  

VÍTE O AKTIVITĚ „DARUJME KROUŽKY DĚTEM“?

Jde o projekt, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti. Podívejte se, zda splňujete podmínky na poskytnutí příspěvku na úhradu úplaty za vzdělávání. Naše škola je do projektu zařazena a o příspěvek je možné zažádat. Více informací najdete na https: www.darujme.cz

Chcete mít aktuální a rychlé informace? Sledujte nás na Facebooku 😉

Facebook

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z NAŠICH NEDÁVNÝCH AKCÍ

Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004897 „Komunita - umění - vzdělání“

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti; podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru základní umělecké školy.

Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 2 824 461,-Kč