OBORY‎ > ‎VÝTVARNÝ‎ > ‎

Rozvrh hodin VO


R O Z V R H     V Ý T V A R N Ý    O B O R          2022 / 2023


pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Horák


2. - 5. ročník


14.00 – 16.15

Horák


1. - 3. ročník


15.30 – 17.45

Horák


7. ročník + II. stupeň


16.05 – 18.20

Horák


1. - 2. ročník


14.00 – 16.15

Vašáková


5. - 7. ročník + II. stupeň

14.45 – 17.00

Horák


4. - 7.ročník


16.30 – 18.45Horák


4. - 6.ročník


16.30 – 18.45Kostřicová


4. - 6. ročník A


16.00 – 18.15

Kostřicová


4. - 6. ročník B


16.00 – 18.15

Kostřicová 


PVV + 1. ročník 


13.45 – 16.00

Kostřicová


3. - 4. ročník


14.30 – 16.45

Kostřicová


2. - 4. ročník


13.45 – 16.00Kostřicová


5. - 7. ročník + II. stupeň

16.45 – 19.00

Kostřicová


7. ročník + II. stupeň


17.15 – 19.30