OBORY‎ > ‎

VÝTVARNÝ


Ve výtvarném oboru rozvíjíme výtvarné dispozice žáků prostřednictvím poučené výtvarné činnosti, seznamujeme se základy výtvarných technik, rozvíjíme a prohlubujeme vnímavost, představivost a tvůrčí potenciál. Vyučujeme nejčastěji formou projektové výuky, v níž se zvolené téma systematicky rozvíjí, zkoumá a nahlíží z různých pohledů.

Vyučujeme:
  • kresbu
  • malbu
  • grafiku
  • keramické modelování
  • tvarování z papíru a dalších materiálů
  • tvorbu objektů z netradičních materiálů a instalací
  •  v průběhu výuky se žáci seznámí se základními pojmy výtvarného umění

DOCHÁZKA A POTŘEBNÝ ČAS

- 1 – 2 roky v přípravném studiu
- 7 let studium I. stupně
- 4 roky studium II. Stupně

- Vyučuje se jednou týdně, v blocích tří vyučovacích hodin.

- Výuka probíhá ve skupinách, které svou velikostí zaručují možnost individuálního přístupu pedagoga. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Skupiny jsou smíšené (jsou tvořeny žáky různých ročníků).

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ ŽÁKA

- sada 10 temperových barev

- tužka B, B4, ořezávátko, guma

- pracovní oděv a přezůvky

VEDOUCÍ VÝTVARNÉHO OBORU: :
 
Ingrid Kostřicová 
Tel: 732 331 617
DALŠÍ VYUČUJÍCÍ : 

Mgr. Martin Horák
Tel: 774 762 225

Renáta Vašáková 
Tel: 775 957 374
Podřízené stránky (2): Aktuality VO Rozvrh hodin VO