OBORY‎ > ‎

VÝTVARNÝ


Ve výtvarném oboru rozvíjíme výtvarné dispozice žáků prostřednictvím poučené výtvarné činnosti, seznamujeme se základy výtvarných technik, rozvíjíme a prohlubujeme vnímavost, představivost a tvůrčí potenciál. Vyučujeme nejčastěji formou projektové výuky, v níž se zvolené téma systematicky rozvíjí, zkoumá a nahlíží z různých pohledů.

Vyučujeme:
 • kresbu
 • malbu
 • grafiku
 • keramické modelování
 • tvarování z papíru a dalších materiálů
 • tvorbu objektů z netradičních materiálů a instalací
 • v průběhu výuky se žáci seznámí se základními pojmy výtvarného umění

DOCHÁZKA A POTŘEBNÝ ČAS
 • 1 – 2 roky v přípravném studiu
 • 7 let studium I. stupně
 • 4 roky studium II. Stupně

Vyučuje se jednou týdně, v blocích tří vyučovacích hodin.

Výuka probíhá ve skupinách, které svou velikostí zaručují možnost individuálního přístupu pedagoga. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Skupiny jsou smíšené (jsou tvořeny žáky různých ročníků).

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ ŽÁKA
 • sada 10 temperových barev
 • tužka B, B4, ořezávátko, guma
 • pracovní oděv a přezůvky

VEDOUCÍ VÝTVARNÉHO OBORU:
 
Ingrid Kostřicová 
Tel: 732 331 617
DALŠÍ VYUČUJÍCÍ: 

Mgr. Martin Horák
Tel: 774 762 225

Renáta Vašáková 
Tel: 775 957 374
Podřízené stránky (2): Aktuality VO Rozvrh hodin VO