OBORY‎ > ‎

Taneční

Na I. i II. stupni základního studia vyučujeme:
  •  klasickou taneční techniku
  •  lidový tanec
  •  současný tanec
DOCHÁZKA A POTŘEBNÝ ČAS
Souběžně s nástupem do 1. třídy ZŠ zařazujeme žáky do přípravného studia. Výjimečně může jít i o žáky mladší.

Po ročním absolvování přípravného plánu následuje 7 ročníků I. stupně a 4. ročníky II. stupně základního studia.  

Počet vyučovacích hodin se pohybuje od 1 do 4,5 týdně v závislost na postupu v ročnících. Vyučování probíhá ve skupinách, přičemž důležitou a nedílnou součástí je klavírní korepetice v hodinách.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Vyvrcholením činnosti každého školního roku je profilový pořad nazvaný „Jarní koktejl ZUŠ“ v Městském divadle. Největší část tohoto představení patří tanečnímu oboru.

Vedoucí tanečního oboru je MgA. Jana Čurdová, t.č. na mateřské dovolené. 
Tel.: 774 762 224 
E-mail: to@zusjbc.cz
ICQ: 345-980-037

Po dobu mateřské dovolené MgA. Jany Čurdové vyučuje 
Pavla Kocourková
Tel.: 774 762 224 
E-mail: to@zusjbc.cz