OBORY‎ > ‎

TANEČNÍ

„Tanec dělá hudbu viditelnou.“
                                         George BalanchineTaneční obor podchycuje a rozvíjí přirozené taneční nadání. S taneční průpravou je vhodné začít už v 5 letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Současně pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. Taneční obor poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření. 

Na I. i II. stupni základního studia vyučujeme:
  • klasický tanec
  • lidový tanec
  • moderní taneční techniky
  • taneční gymnastiku a akrobacii
DOCHÁZKA A POTŘEBNÝ ČAS
  • 1-2 roky v přípravném studiu (PTV)
  • 7 let v I. stupni
  • 4 roky ve II. stupni
Počet vyučovacích hodin se pohybuje od 1 - 4 hod. týdně v závislosti na postupu v ročnících. Konkrétně to znamená, že vyučování je pro PTV1 jednou a pro ostatní ročníky dvakrát týdně. Výuka probíhá ve skupinách, přičemž důležitou a nedílnou součástí je klavírní korepetice v hodinách. Společnou prací v kolektivu si žáci uvědomují zodpovědnost za výsledné dílo a formují se tak jejich morální a volní vlastnosti. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Vyvrcholením činnosti každého školního roku je profilový pořad nazvaný „Jarní koktejl ZUŠ“ v Městském divadle. 
Celý večer je věnován tanečnímu oboru. V průběhu roku naši žáci vystupují na významných kulturních a společenských akcích města, účastní se tanečních přehlídek a soutěží. Spolupracujeme také s ostatními obory školy v rámci různých školních projektů.

Vedoucí tanečního oboru je MgA. Jana Čurdová
Tel.: 774 762 224
E-mail: curdova@zusjbc.cz