OBORY‎ > ‎

LDO

(LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR)
„Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší.“

(W.Wardová)

Výuka LDO probíhá, zejména u mladších žáků, převážně formou hry, ve které je učitel dítěti spíše partnerem, než mentorujícím pedagogem.
Literární část oboru podněcuje rozvoj slovní zásoby, zaměřuje se na zlepšení vyjadřovacích schopnosti a probouzí zájem o interpretaci literárních děl nebo textů. Žáci mají možnost uplatnit svoji vlastní tvorbu. Tvořivá dramatika pak dává dětem příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití, dává podmínky pro sebevyjádření v umění, povzbuzuje a vede jejich tvořivou obrazotvornost. Kromě toho vede děti k sociálním porozumění, spolupráci, samostatnému myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek beze strachu.

PRÁCE V SOUBORU
je jednou z nejpřitažlivějších činností. Žáci si, mimo jiné, zahrají i v „opravdovém“ divadle nebo se každoročně zúčastní víkendového soustředění.

KOLIK ČASU JE ZAPOTŘEBÍ ?
I. stupeň základního studia představuje docházku na dvě vyučovací hodiny týdně spojené do jednoho bloku. Pokročilejším žákům ve vyšších ročnících a na II. stupni přibývá ještě docházka do souboru. Celkově pak docházka představuje návštěvu 2x týdně v rozsahu 4,5 – 5 hodin.

Vedoucí literárně-dramatického oboru je Mgr. Lenka Hallerová Marková
Mob.: 488 880 316
Tel.: 773 590 388
E-mail: markova@zusjbc.cz