OBORY

Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou vyučuje čtyřem umělecký oborům:

HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR