ÚŘEDNÍ DESKA

Na těchto stránkách najdete úřední dokumenty, vztahující se k činnosti školy:

  • základní školská legislativa
  • inspekční zprávy
  • výroční zprávy školy
  • kurikulární reforma - RVP pro ZUV a ŠVP
  • vyřizování stížností
  • uplatnění práva na svobodný přístup k informacím
  • aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)