PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠENÍ DO ZUŠ

Vážení rodiče a zájemci o docházku do základní umělecké školy!
Rádi podpoříme Váš zájem o docházku, případně docházku Vaší dcery nebo Vašeho syna.

Vyplnění přihlášky je však jen první nezbytný administrativní krok. Proces přijetí se neobejde bez Vaší přítomnosti, aby mohla být provedena talentová zkouška a ústně mohly být projednány podmínky přijetí do naší ZUŠ.

Obvykle organizujeme zápis v květnu každého roku, ale  vzhledem k tomu, že se počet dětí docházejících do naší školy mění i během školního roku, stává se, že výjimečně přijímáme žáky průběžně.

  • PŘIHLÁŠKU VYPLNÍTE ZDE

  • KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ: ZDE

  • POSTUP PŘI PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO ZUŠ: ZDE

Přihlášku NETISKNĚTE!

Děkujeme a těšíme se na Vás. 

ODHLÁŠENÍ ZE ZUŠ

Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání dostupná k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci "školní legislativa".

Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.

Formulář k písemnému ukončení docházky Vám na požádání vytiskne učitel příslušného studijního zaměření. Stačí jej podepsat a odevzdat zpět učiteli, případně doručit do kanceláře školy.