DŮLEŽITÉ - VÝUKA PĚVECKÝCH SBORŮ OD 11. 5. 2020

přidáno: 5. 5. 2020 12:02, autor: Iuventus gaude
Milí rodiče, milí sboráci a sboráčci

od pondělí 11. května až do konce školního roku vláda ČR povoluje na ZUŠ dětské sborové zpívání a to s maximálním počtem 15 dětí ve zkušebně.
Rádi bychom umožnili vašim dětem kratší setkání po těchto skupinách za dodržení všech bezpečnostních hygienických podmínek.
Sborové zpívání může dětem oživit vzájemné kontakty a společná tvůrčí práce jim může osvěžit často náročnou domácí školu. 
Potřebujeme však vaše závazné vyjádření.
 
Pokud se vaše dítě zúčastní společných zkoušek, zajistíme:
1/ Veškerá hygienická opatření, jak o nich informuje vedení školy zde .
2/ Upravíme prostor zkušebny tak, aby děti mezi sebou dodržovaly minimálně 2 metry a nemusely mít dle ustanovení vlády při zpěvu roušku (zpěv s rouškou bude samozřejmě možný :-)
3/ Podle počtu zájemců rozdělíme děti do skupin tak, aby jim společné zpívání přineslo co největší užitek. 
Zkoušky sborů by probíhaly v časech původního rozvrhu, v případě dělení sboru na skupiny pak ve zkráceném čase.

Děkujeme za vaše závazné vyjádření v anketě co nejdříve, nejpozději do čtvrtečního večera 7. května 2020:


Doufáme, že se s vašimi dětmi již v příštím týdnu setkáme a společná setkání s kamarády a společným zpíváním je v ničem neohrozí a přinesou jim jen užitek.

Na vaše děti se těší
Blanka, Anežka a Tomáš
Comments