IUVENTUS, GAUDE!‎ > ‎Info Iuventus‎ > ‎

IG! Bulharsko - letenky + platba

přidáno: 14. 3. 2019 6:01, autor: Iuventus, gaude!
Milí rodiče a sboráci,

děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili úterní členské schůze a schůzky rodičů IG!
Zápis ze zasedání členské schůze bude k dispozici v následujících dnech. Zasedání nebylo usnášeníschopné, pozvánku na náhradní zasedání v úterý 24. dubna 2019 Vám pošlu v dalším e-mailu.

Prozatím posílám aktuální info k zájezdu do Bulharska:

Letenky

- nabídka letenek cca v ceně 188 EUR /osobu plus 55 EUR servisní poplatek/skupinu

- odlet z Prahy v pátek 10.5. ve 12 h

- odlet ze Sofie v úterý 14.5. v 10.20 h

- do středy 13.3. bylo nutné objednat letenky - pro všechny přihlášené děti jsme závazně objednali letenky a po potvrzení rezervace ihned uhradíme zálohu, jinak by rezervace mohla být zrušena

- dle podmínek přepravce v případě zrušení rezervace sedadla z naší strany nám bude leteckou společností účtován NEVRATNÝ storno poplatek 20 resp. 70 EUR/sedadlo


- následně pro děti zajistíme cestovní pojištění zájezdu - pojistné podmínky viz Pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS


- rozpočet zájezdu je cca 285.000,- Kč (letenky, pojištění, autobusová doprava) tj. hodnota zájezdu na osobu cca 5.180,- Kč

- rodiče souhlasí s uhrazením příspěvku za zájezd ve výši 2.500,- Kč do 31. 3. 2019
na č. ú. 2000802432/2010 (do poznámky uveďte Bulharsko a jméno dítěte)

- zbylá částka hodnoty zájezdu bude hrazena z dosud přislíbené dotace od Nadace Jablotron, mimořádného daru od SMJN a dále z již obdržené dotace na celoroční činnost od SMJN


V případě neuhrazení požadované zálohy do uvedeného termínu a zároveň odhlášení ze zájezdu je zákonný zástupce závazně přihlášeného účastníka zájezdu (dítěte) povinen uhradit příp. storno poplatek, pokud by nám byl leteckou společností naúčtován.


Odhlášení ze zájezdu

Se všemi dětmi, které se neodhlásily p. sbormistrovi, počítáme a jsou závazně přihlášené.

Pokud se i přesto někdo rozhodne dítě ze zájezdu odhlásit z vlastní vůle, uvádíme podmínky vrácení záloh:

V případě odhlášení ze zájezdu do termínu více než 15 dní před odletem bude vrácena částka ve výši 40% z uhrazené částky zájezdu 2.500,- tj. 1.000,- Kč.

V případě odhlášení ze zájezdu v termínu 15 a méně dní před odletem propadají uhrazené finanční prostředky ve prospěch SRPDŠ.

Finanční prostředky budou použity pro zajištění konání zájezdu.


Cestovní doklad

- prosíme o kontrolu platnosti

- do BG lze cestovat i s občanským průkazem


Souhlas s vycestováním

- nezletilé děti budou potřebovat písemný souhlas rodičů s vycestováním - připravíme dokument, který rodiče doplní a nechají pouze úředně ověřit své podpisy (u notáře, na poště… - cena za ověření jednoho podpisu 30,- Kč)


Kapesné

- předběžně doporučeno cca 100 leva (1 BGN = cca 13 Kč).

- příp. možno platit kartou nebo si vzít EURa a vyměnit až na místě


Pobyt v Bulharsku bude plně hrazen hostiteli a náš sbor oplatí tuto pohostinnost pozváním do ČR. Návštěva se uskuteční pravděpodobně v příštím roce.

Počítáme s tím, že všechny děti, které se letos zúčastní zájezdu do Bulharska, příští rok pomohou a budou se podílet na zajištění ubytování bulharského sboru a další organizaci při jejich návštěvě.


Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den všem.

V případě dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Jitka Holová

tel. 607 762 226
Comments