AKTUALITY‎ > ‎

Jablonecký komorní orchestr se rozloučil s koncertní sezónou 2013/2014

přidáno: 11. 6. 2014 3:24, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 11. 6. 2014 5:05 ]
V pondělí 9. června se nádherným prostorem kostela Sv. Anny rozezněly tóny hráčů našeho komorního orchestru. Závěrečným koncertem jsme zakončili velmi úspěšnou koncertní sezónu 2013/14.

V kostele, zaplněném do posledního místa nejen jabloneckými posluchači, jsme předvedli kompletní repertoár. Moc mě potěšilo, kolik přišlo dětí a mladých posluchačů, kolik přijelo ze vzdáleného Hrádku nad Nisou nebo z Liberce. Značná část koncertu byla ve znamení vynikajících výkonů sólistů, našich členů orchestru. Ozdobou večera byl náš host – excelentní
harfenistka Nikola Bergmanová, žákyně Markéty Doubravské z liberecké ZUŠ a v současné době prof. Mgr. Hany Müllerové z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy.

Kdo všechno zazářil? Naše flétnistka Anežka Bartošová s harfenistkou Nikolou Bergmanovou zahrály Koncert pro flétnu a harfu od W. A. Mozarta. V Bachově Koncertu d moll pro dvoje housle zazářily naše dvě houslistky Adéla Ježková a Karolína Franclíková. Vojtěch Čivrný se s orchestrem rozloučil Koncertem pro klarinet a orchestr od Carla Maria von Webera a Zuzana Beerová Mozartovým Andante pro flétnu a orchestr. Dlouhý potlesk sklidila za své provedení Meditace naše houslistka Karolína Franclíková, která odchází na Pražskou konzervatoř. Poslední sólistkou byla naše dlouholetá houslistka Eliška Zapadlová, která se s námi rozloučila skladbou Finale od italského skladatele Astora Piazzolli. Zaznělo
také několik orchestrálních skladeb. Téměř dvouhodinový koncert odstartovala barokní Serenada in C od Pavla Josefa Vejvanovského, skvostně vyzněl v kostele Sv. Anny Bachův Air, harfenistka Nikola Bergmanová si s námi zahrála známou Solvejžinu píseň od Edvarda Griega. Vrcholem večera bylo provedení Larga ze Symfonie Z Nového světa od Antonína Dvořáka. Smekám před výkony našich mladých hudebníků – frázování, procítění, muzikálnost, vysoká tónová kultura a především odvaha mi věřit a do tak náročné skladby se vůbec pustit – to vše si zaslouží velký obdiv! Po posledním tónu basklarinetu a kontrabasu „bylo slyšet“ naprosté ticho, po němž se spustil nekonečný potlesk a ovace všech přítomných. Věřím, že tento okamžik zůstane na dlouho nejen v srdcích hráčů, ale i posluchačů. Závěrečná hymna UEFA Champions League na Händlovo téma a přídavek z filmu „Duch“ mohutně a vkusně zakončily celou naši letošní koncertní sezónu.

Poslední série koncertů potvrdila nejen kvality orchestru, ale také své místo na kulturním poli našeho města. Koncem dubna jsme zahajovali Rok české hudby v jabloneckém divadle a Jarní koktejl naší ZUŠ. Hned na to následoval v květnu projekt Z pohádky do pohádky v kostele Sv. Anny, věnovaný dětem. Červnová série tří koncertů za sebou byla přímo
úchvatná – poděkování 90ti minutovým koncertem tanvaldským hráčům a jejich učitelům z místní ZUŠ v čele s panem ředitelem Jiřím Lejskem v koncertním sále místního kina, hned druhý den doprovod dvou našich hráčů na jejich absolventském koncertě ve Sv. Anně a týden na to závěrečný koncert. Společně s vánoční „Rybovkou“ v jabloneckém divadle to bylo 10 koncertů! Všechny byly náročné nejen pro samotné hráče, ale také na logistiku, stěhování orchestru a vše, co k tomu patří.

Rozloučili jsme se s šesti hráči, kteří se chtějí věnovat dalšímu studiu nebo vrcholovému sportu. Loučení bylo stylové, všichni se rozloučili sólovými skladbami. Naštěstí vždy, když něco končí, také nové začíná. Přímo na koncertu jsem představil nové hráče, kteří hned ještě koncem června nastupují na uvolněná místa, a uvítal jsem je v našem týmu.

Děkuji všem členům orchestru, kteří mi po celý rok pomáhali se stěhováním orchestru, se smyky pro houslovou sekci, za jejich postoje nejen muzikantské, ale i lidské, za výdrž a často obětování svých osobních ambicí pro celek, pro orchestr. Zvláštní poděkování patří našemu kontrabasistovi Mgr. Aleši Filipovi, který se mnou úzce spolupracuje již 9 let, a bez jehož citlivých a „na míru šitých“ aranží by orchestr nemohl existovat. Velké poděkování patří také našemu druhému aranžérovi Ing. Davidu Duždovi, který s námi od začátku skromně spolupracuje z povzdálí. Velké osobní poděkování patří naší nové houslistce Bc. Pavle Hradecké, která mi pomáhá s celkovým servisem v zázemí orchestru.

Děkuji vedení Jabloneckého kulturního a informačního centra, jmenovitě panu Ing. Borku Tichému a všem pracovnicím a pracovníkům, kteří nám v kostele Sv. Anny poskytují veškerý možný a dostupný servis. Moc rádi se do těchto krásných prostor budeme opět vracet.

Děkuji rodičům za jejich podporu a za čas, když potřebujeme dopravu. Děkuji také všem mým kolegům učitelům za jejich čas a energii při nácviku partů.

Skončila nádherná koncertní sezóna 2013/14. Moc se již těším na tu novou!

Luboš Lachman – dirigent JKO

Závěrečný koncert JKO

                                                                                       Foto: Miroslav Halama      

Comments