AKTUALITY‎ > ‎

Významné úspěchy!

přidáno: 2. 4. 2012 3:56, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 2. 4. 2012 7:29 ]
V minulém týdnu se konala krajská kola národní soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje. Žáci dechového oddělení jablonecké ZUŠ na nich získali hned šest prvních míst, některá jsou dokonce s postupem do kola ústředního (celostátního), které proběhne v Kladně.

Ve čtvrtek 29. března se konalo krajské kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje v České Lípě. Tam velmi jednoznačně a přesvědčivě zvítězil ve své kategorii Aleš Tvrdík a to hned dvakrát - poprvé ve hře na zobcovou flétnu a podruhé ve hře na klarinet. S oběma nástroji si tak vysloužil postup do ústředního kola. Aleš Tvrdík je žákem pí uč. Miroslavy Kováříkové (zobcová flétna) a p.uč Vladislava Krejčíka (klarinet). Na klavír ho doprovázela pí.uč. Jana Šedivá.

Zvláštní ocenění pro pedagoga na soutěži získala kolegyně Miroslava Kováříková! 

Další 1. místa přišla hned druhý den, tedy v pátek 30. března, kdy se v Liberci konalo krajské kolo soutěže hry na dechové žesťové nástroje.
1. místo v první kategorii vybojovala Šárka Friedrichová ve hře na pozoun. Je žákyní p.uč. Oleksandra Grygorenka, na klavír ji doprovodila pí uč. Jana Šedivá.
1. místo s postupem do ústředního kola získal ve druhé kategorii Josef Pluhař ve hře na trubku. Velkou radost udělal svému učiteli Miroslavu Halamovi. Na klavír ho doprovázela pí uč. Romana Halamová.

1.místo s postupem do ústředního kola získal také Zdeněk Buš ve hře na bicí nástroje, další 1. místo obdržel Martin Gorčík rovněž ve hře na bicí nástroje. Oba jsou žáky p.uč. Jiřího Šnajdra.

A to ještě není vše!

Ve středu 14.března proběhlo také krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu, které organizovala ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Také zde získaly 1. místo naše žákyně Tereza Glosová a Hana Herkommerová. Hezké 2. místo bylo pak uděleno také Anně Novotné.

V pátek 16.března se v Semilech konalo Krajské kolo soutěže smyčcových souborů a orchestrů.
Za naší školu se jej zúčastnil Jablonecký komorní orchestr v čele s Lubošem Lachmanem, který se umístil také na báječném 1.místě.

O velkém a významném úspěchu školy tedy není pochyb, soutěžící žáci si zaslouží velkou gratulaci a poděkování za skvělou reprezentaci naší ZUŠ a přejeme jim mnoho úspěchů v ústředním kole a také v dalším hudebním životě. Velké poděkování si zaslouží také jejich učitelé za přípravu žáků a nemalé poděkování patří také skvělým korepetitorkám (klavírním doprovazečkám), které mají na výkonech žáků nemalý podíl.

Miroslav Halama
Comments