AKTUALITY‎ > ‎

Výtvarný obor ZUŠ vystavuje v kostele sv. Anny

přidáno: 28. 8. 2013 12:48, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 28. 8. 2013 13:45 ]
DESET ŠŤASTNÝCH LET 2002 - 2012


SLOVO K VÝSTAVĚ:

Výtvarný obor Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou vznikl v tehdejší Lidové škole umění již
na počátku šedesátých let minulého století. Jeho prvním pedagogem byl akademický sochař Jiří
Koňák. V průběhu času se pak ve vedení vystřídala celá řada dalších výborných výtvarných osobností
se vztahem k dětem.

V současné době v něm působí tři pedagožky: Mgr. Věra Činčarová (od roku 1996), Ingrid
Kostřicová (od 2002) a ak. mal. Marcela Poloprudská (od 2008). O obor je mezi dětmi dlouhodobě
značný zájem – již po léta se počet žáků a studentů udržuje nad hranicí dvou set. Řada z nich zůstává
svému nasměrování věrná a pokračuje ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách.
Za všechny výrazné výtvarné osobnosti, které základy svého vzdělání získaly v jablonecké ZUŠ,
jmenujme alespoň skláře a designéra Ronyho Plesla.

Výtvarný obor se na přelomu let 2010/2011 (spolu s některými dalšími obory ZUŠ) ze svého
působiště v Mlýnské ulici přestěhoval do budovy Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné
školy na Horním náměstí. Získal tak pro svoji činnost mimořádně kvalitní podmínky – děti zde tvoří
ve třech dobře vybavených ateliérech.

Výborné zázemí, kvalitní pedagogické vedení, chuť a nadšení pro výtvarnou tvorbu jsou ingredience
potřebné pro vznik svěžích dílek žáků a studentů. Nezůstává však jen u jednotlivostí. Práce
v promyšlených celcích – výtvarných řadách, v nichž se téma nahlíží z různých pohledů, systematicky
se rozvíjí a zkoumá v různých souvislostech – umožňuje žákům výtvarnou tvorbu a experimentování
spojené s estetickým a emocionálním prožitkem. K rozvíjeným výtvarným schopnostem a zkušenostem
získávají děti také rozsáhlou sumu vědomostí z nejrůznějších oblastí a témat (Afrika, op-art, gotika…).

Výstava „Deset šťastných let“ představuje ukázky z rozsáhlejších celků – výtvarných řad a projektů –
které jabloneckou školu úspěšně reprezentovaly na celostátních soutěžích ZUŠ nebo byly součástí
mezioborových projektů, na nichž se podílely i další obory – hudební, taneční a literárně dramatický.
V Jablonci je tento celek plný radosti a bezprostřednosti k vidění poprvé. Jde o nový poklad,
nashromážděný společnou prací v nedávné době. Dokud poklady zůstávají skryty, těžko budou přinášet
radost ostatním. Přejme si, aby se dařilo dobře jak hospodářům, kteří je zpřístupňují, tak zejména
těm, kdo poklady vytvářejí.

Text: Borek Tichý

(Výstava potrvá do 26. září 2013)

Deset šťastných let


Comments