AKTUALITY‎ > ‎

Úprava podmínek použití ochrany dýchacích cest od 15. 6. 2021

přidáno: 15. 6. 2021 0:39, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 15. 6. 2021 0:40 ]
V návaznosti na včerejší jednání Vlády ČR v noci přišla datovou schránkou úprava pravidel pro používání ochrany dýchacích cest.

Vybíráme to hlavní:
  • Žáci a studenti nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

  • Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

  • Z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest).

Úplné znění informací poskytnutých z MŠMT je ZDE


Comments