AKTUALITY‎ > ‎

Slavnostní koncert Jabloneckého komorního orchestru

přidáno: 13. 7. 2015 3:42, autor: Miroslav Halama
16. června oslavili hráči našeho komorního orchestru v kostele sv. Anny výročí 10 let od jeho založení. A byl to koncert opravdu slavnostní. Orchestr, obohacen skvělými výkony sólistů, se před plným kostelem posluchačů předvedl v plném lesku.

Posluchače přivítal a celý koncert za Jablonecké kulturní a informační centrum zahájil ing. Borek Tichý, kterému touto cestou děkujeme za pozvání. První minuty koncertu patřily našim hostům ze Smyčcového souboru Violka pod taktovkou dirigentky a umělecké vedoucí Zuzany Kořenové. Mladí hudebníci se s odvahou pustili do dvou krásných úprav lidových písní. Jedná se vlastně o přípravku našeho orchestru a my se těšíme na to, až někteří z nich posílí své starší kamarády a kolegy v JKO.

Jablonecký komorní orchestr se posluchačům představil několika skladbami z repertoáru letošní koncertní sezóny. Zazněly skladby nejen orchestrální, ale zazářilo také několik sólistů. Odvážným projektem bylo provedení výběru z díla A. Vivaldiho, a to jeho Stabat Mater. Sólový part jsme si vyslechli v podání Kristýny Vaňkové ze třídy Jarmily Klokočníkové. Nastudování tohoto náročného díla, s kterým jsme započali již v létě o prázdninách, umožnilo hráčům našeho orchestru nahlédnout do světa barokní hudby, do specifik jejího frázování a tvorby tónu. Jedinečnost akustiky a prostoru kostela sv. Anny pomohla našemu tělesu provést dílo na vysoké interpretační úrovni. V druhé barokní skladbě se nám představila naše bývalá flétnistka ze ZUŠ Tanvald, tentokrát v roli zpěvačky. Dido´s lament od H. Purcella byl
v podání Anežky Bartošové naprosto skvostný. Nádherná a procítěná byla Melancholie naší houslistky, vedoucí smyčců Alžběty Ženíškové. Tak, jako po celý rok, opět zazářila naše klavíristka Kristýna Svobodová a to nejen ve svých dvou sólových skladbách, ale také v mnoha těžkých orchestrálních partech. Naprosto brilantní výkon předvedl trumpetista Josef Pluhař, v jehož podání si posluchači vyslechli Sonatu A4 od J. P. Vejvanovského.

V průvodním slovu jsem zavzpomínal na celých 10 let od založení orchestru. Jsem nesmírně vděčen mému kolegovi Aleši Filipovi, který specifickým autorským způsobem zaznamenává vše v naší elektronické kronice. Je to neuvěřitelné – náš orchestr má již za sebou kolem 100 koncertů a vystoupení! Při jejím opětovném pročítání na webových stránkách školy jsem si připomněl desítky skvělých hráčů, kteří orchestrem za těch 10 let prošli. Mnozí z nich se stali
mými přáteli a já dál s nadšením sleduji jejich úspěchy nejen na poli uměleckém, ale také osobním. Vzpomněli jsme také na mnoho přátel a patriotů našeho orchestru, kteří již tady s námi bohužel nejsou.

Závěr koncertu byl neplánovaně neskutečně emotivní. Během přídavku (ústřední melodie z filmu Duch) jsem na pomyslné pódium pozval všechny bývalé hráče, kteří se na koncert dostavili. S mnohými jsem se celé roky neviděl, takže vzájemná objetí a vítání byla opravdu srdečná. Mnozí se bohužel ze studijních nebo pracovních důvodů nemohli koncertu zúčastnit. Pro ně máme alespoň pár snímků ze závěrečného společného focení.

 
Vážení hráči orchestru, přátelé - děkuji Vám za skvělou spolupráci během celé koncertní sezóny. Všech 9 letošních koncertů jsem si s Vámi nádherně užil. Každý byl jiný. Byly na Vás kladeny různé nároky – museli jste se přizpůsobovat jinému prostředí, akustice nebo klimatickým podmínkám. Prošli jste si orchestrální praxí, která mnohým z Vás otevřela angažmá v dalších regionálních orchestrech a seskupeních, kde záříte po boku dospělých a již zkušených muzikantů. Je to pro mě vždy velká radost, protože to je také jeden z cílů mého již 10letého snažení - vychovávat mladé muzikanty pro následnou hudební praxi.

Děkuji našemu „Alfovi“ – Aleši Filipovi a také Davidovi Duždovi, bez jejichž nádherných aranží a úprav „šitých na míru“ by náš orchestr nemohl existovat. Děkuji za nádherný dárek, který jsem na koncertu dostal – symbol, který mě asi charakterizuje nejvíce , který pro mě ze skla vyrobila naše Bětka Ženíšková s kamarádkou Klárkou Kmentovou. Děkuji
prostě všem, kteří se za těch 10 let kolem orchestru třeba jen „mihli“ a zanechali v něm svoji stopu. 


Dovolte mi na závěr popřát našemu jubilantovi – Jabloneckému komornímu orchestru, minimálně ještě dalších 10 let. Ať nám všem vydrží nádherná soudržnost, přátelská atmosféra, chuť dál muzicírovat a překonávat hranice svých schopností. Je to moje velká láska a dokud to bude Vás hráče bavit, budu rád dál Vás a další generace muzikantů provázet nádherným světem komorní, symfonické a filmové hudby.

Luboš Lachman, dirigent JKO

Slavnostní koncert
Comments