AKTUALITY‎ > ‎

Připravujeme UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY

přidáno: 8. 6. 2016 2:39, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 21. 9. 2016 13:12 ]
Ve spolupráci s Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou
Vám představujeme 

AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
V JABLONCI NAD NISOU


Chystaná akademie pro seniory nabídne jabloneckým seniorům odborné studium ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a 
literárně-dramatickém. 

Pro koho je studium určeno?

 • Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

 • Podmínkou přijetí ke studiu je tedy zájem o vzdělávání a dosažení seniorského věku.
 • Občané, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod),         mají v případě dostatečných kapacitních možností se v Akademii vzdělávat jako kategorie „55 +“. Studium je otevřeno i pro držitele  průkazů ZTP.


Studium organizuje ZUŠ Jablonec nad Nisou.


Studium otevíráme 1. října 2016.


Jak bude studium probíhat?

 • Vzdělávání se obvykle realizuje jednou týdně (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Účastník studia, který po třech letech splní stanovené podmínky, se stane absolventem I. stupně a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci. Po ukončení studia má možnost pokračovat ve vzdělávání ve II. stupni. 

 • Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).


Kolik bude vzdělávání stát peněz?
 • Náklady na vzdělávání hradí Liberecký kraj a město Jablonec nad Nisou, spoluúčast seniorů nepřesáhne 100 Kč/měsíc.

Jak je možné se přihlásit?
 • Přihlásit se ke studiu je možné v období od 1. června 2016.

 • Přihlášku ke studiu získáte ve všech budovách ZUŠ, ve spolkovém domě, v informačním centru jablonecké radnice nebo si můžete přihlášku stáhnout a vytisknout na www.zusjbc.cz. Přímý odkaz na přihlášku je ZDE.

 • Ručně vyplněnou přihlášku je zapotřebí donést nebo zaslat na adresu ředitelství školy - Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou.

 • Vyrozumění o přijetí dostanete poštou nebo elektronickou poštou, pokud jí používáte.

 • Kapacita výuky je z pochopitelných důvodů omezena.Bližší informace o studiu a přihlášku pro akademický rok 2016/2017 získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo na webových stránkách www.zusjbc.cz
Comments