AKTUALITY‎ > ‎

Přípravný sbor Amici, gaudete měl své soustředění

přidáno: 27. 11. 2014 13:49, autor: Miroslav Halama


Nejen hlavní koncertní sbor, ale také přípravné pěvecké sbory žijí čilým pracovním životem.

Původní a od září noví zpěváci přípravného pěveckého sboru Amici, gaudete! - se sezpívávali, nacvičovali nové písně a vzájemně se kamarádsky poznávali na třídenním soustředění v Oldřichově v Hájích u Liberce. 
Tato akce probíhala ve dnech 19. - 22. listopadu v ubytovacím zařízení liberecké organizace DDM Větrník, které zpěvákům poskytlo příhodné přístřeší s vynikající kuchyní a zázemím pro společné zkoušky.

Téměř 50 dětí bylo rozděleno do několika pracovních skupin, v nichž si užívaly nejen zábavu, ale také plnily mnohé úkoly a povinnosti s pobytem spojené. Těmi je provázeli jak jejich vedoucí, tak i tři členky koncertního sboru Iuventus, gaude!.

Za velmi krátkou dobu naplněnou intenzívními zážitky a společnou zpěváckou prací zvládly děti secvičit ve vícehlasém podání několik nových písní - s českými i latinskými texty. Čtyři z nich pak předvedly svým rodičům na krátkém vystoupení v závěru soustředění. Z přátelské rodinné atmosféry bylo znát, že jsou mladí zpěváci i jejich rodiče příjemně překvapeni, jak se za tak krátkou dobu pod mistrným vedením Tomáše Pospíšila děti dovedly sezpívat. Jednotlivé písně, které jsou věnovány zejména vánoční tématice, budou ještě dopilovány na zkouškách ve sborové zkušebně. Mladí zpěváci je veřejně předvedou dne 11.12. na Koncertě pro seniory v Domově seniorů v Jabloneckých Pasekách, a také na Štědrý podvečer při slavnostním otevření Vánoc - tzv. Dětské půlnoční v 16 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Velké poděkování za uskutečnění soustředění patří nejen Tomáši Pospíšilovi, ale také dalším nezbytným sborovým pomocníkům - hlasové poradkyni Lucii Jarešové, klavíristce Janě Liškové Kvochové a obětavému rodičovskému doprovodu paní Cimbálové, Císařové a Pokorné.

Prohloubení přátelských vztahů mezi dětmi, které jsou v dnešní hektické době velmi vzácné, živý postoj ke zpěvu, sezpívání nového sboru a příprava na koncertní vystoupení, které si toto pracovně -relaxační soustředění přípravného sboru vzalo za cíl, byly k velké spokojenosti sborových dětí, ale i jejich vedoucích a také rodičů bezesporu naplněny. Děti se již dnes těší na další společné sborové akce, kde si užijí nejen spoustu legrace, ale naučí se také nezbytné sborové disciplíně a vzájemnému respektu svých sborových kamarádů.

Kateřina Nora Nováková

Soustředění ,,Amíků"


Comments