AKTUALITY‎ > ‎

Premiéra ,,Obrazů" se vydařila

přidáno: 17. 2. 2015 1:07, autor: Miroslav Halama
Přesto, že teplota v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou byla v neděli ráno „typická“ pro katolické zimní mše (1 stupeň Celsia), zaplnil se tento velkorysý prostor nejen obvyklými návštěvníky nedělní bohoslužby, ale i milovníky hudby. Premiéru absolventské skladby sbormistra IUVENTUS, GAUDE! z jeho studií na 
pražské AMU si po deseti letech od vzniku nenechali ujít ani návštěvníci mimojablonečtí.

Na premiéru skladby nazvané „Liturgické obrazy ze života Šimona Petra“, což je vlastně velká hudební mše vycházející tematicky ze života sv. Petra a určená přímo pro svátek Stolce sv. Petra dorazili do Jablonce nejen přátelé z blízkých sborů a místní hudebníci, ale i Tomášovi kolegové a přátelé, mezi nimi prof. Ivana Loudová z pražské AMU, Marek Valášek, dirigent Piccolo coro a Piccola orchestra, Roman Pallas, sbormistr Puellae cantantes, Luboš Krtička, skladatel a sbormistr pražského souboru SILOE či dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer. A přestože město Jablonec nad Nisou pořádalo v sobotu večer dvacátý městský ples, přišlo do kostela na Horním náměstí také téměř celé vedení města v čele s primátorem. Skladbě před provedením požehnal v Praze i pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

I když liturgická hudba není ve středu zájmu veřejnosti, má řadu zasvěcených příznivců. Přispět kvalitním hudebním dílem do diskuze o současné hudbě v kostelích však dokáže málokdo. Tomášovi Pospíšilovi se to podařilo – nenapsal pouhou další textovou polemiku do odborné diskuze, ale skladbu, která je na výši doby svého vzniku a její ambicí je mj. měnit na veřejnosti rozšířený (i když ne zcela přesný) obraz kostela jako hájemství hudby 19. století. Musel si ale nejdříve vychovat sbor, který byl schopen tuto minimalistickou kompozici nacvičit. IUVENTUS, GAUDE! tak opět prokázal své kvality sboru se širokými schopnostmi. Bez velké nadsázky se dá říci, že i jeho zásluhou se tuto neděli stal Jablonec centrem moderní liturgické hudby.Další profesionální návštěvník bohoslužby, Helena Krasnická, hudební pedagožka a sbormistryně souboru AKCENT provedení komentovala slovy: „Dílo je opravdu pozoruhodně zkomponováno, obdivovala jsem, jak lze náročné varhanní party v těžkých harmoniích skloubit s čistými linkami prostých motivů sól či partů pro začleněné obecenstvo. Celá mše na mě působila nikoliv jako okázalá skladba po vzoru monumentálních děl starších mistrů, ale jako křehké zhudebnění nejniternějšího prožitku příběhu Petra a nejintimnější zpověď autorovy zbožnosti.“

Vnitřním záměrem autora skutečně nebyla snaha se předvést nebo zalíbit, ale hluboké zaujetí osobou Šimona Petra z evangelií. Ve své hudbě představuje tohoto vlastně velmi obyčejného a slabého člověka, jeho vnitřní zápasy, selhání až po uvědomění si skutečného pevného základu svého života. Napětí a boje, ale i úlevu z pochopení, co nebo kdo je v životě rozhodující vyjadřuje autor moderními hudebními obrazy. Jde o hudbu programní - metodou je zhudebnění pevně daného textu tak, aby hudba pouze sloužila neupozorňovala samoúčelně na sebe. Jde o protiklad postupu častého zejména v populární hudbě, kdy k líbivé melodii hledá autor vhodný text, který pak pouze slouží líbivosti. V Petrově osobě můžeme vidět vzor pokory, která byla předpokladem pro svěření důležité funkce - první hlavy církve. Podobné předpoklady pro svěření významných postů by jistě nebyly špatné ani pro dnešní dobu.

Na provedení v neděli 15. února 2015 v Jablonci nad Nisou se podíleli:

- pěvecké sbory IUVENTUS, GAUDE!, Severočeský filharmonický sbor Liberec – Česká Lípa a členové jablonecké chrámové scholy
- vypravěč: Stanislav Zindulka
- varhany: Tomáš Pospíšil
- provedení řídil Josef Zadina, umělecký vedoucí severočeských filharmoniků
- interprety se stali i všichni návštěvníci této mše, kteří se zapojili zpěvem z připravených zpěvníčků
- mši svatou sloužil jablonecký děkan R.D. Oldřich Kolář spolu s P. Josefem Smolou, farářem z Heřmanova Městce
- pořadatelem byla Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
- provedení díla podpořili – ZUŠ Jablonec nad Nisou, Severočeský filharmonický sbor, Graphis s. r. o., Tiskárna Macek-Kusala, Recese - Robert Pánek a v neposlední řadě i rodiče IUVENTUS, GAUDE!

Článek poskytl pan Borek Tichý za pořadatele Římskokatolickou farnost děkanství Jablonec nad Nisou. 
Autorem fotografií je pan Václav Landovský.

Více informací o interpretech je v přiloženém textovém souboru s kompletní tiskovou zprávou.

Liturgické obrazy

Foto: Václav Landovský
ĉ
Miroslav Halama,
17. 2. 2015 1:07
Comments