AKTUALITY‎ > ‎

Pravidla pro konání přijímací zkoušky!

přidáno: 25. 5. 2020 1:13, autor: Vít Rakušan
Vážení uchazeči, prosíme, seznamte se s aktuálně platnými pravidly pro konání přijímacích zkoušek do naší školy.

Pravidla pro konání přijímací zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
  • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
  • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m,
  • doporučujeme zachovat omezený počet osob pro jakýkoliv typ zkoušky.
Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce a případnou veřejnost také povinnost předložit nebo na místě podepsat čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. 

Zároveň platí výjimka z nošení roušek pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m. Platí však, že přijímací zkoušky je možné konat distančním způsobem.

Čestné prohlášení si stáhněte zde:

https://drive.google.com/file/d/1gW3DRm5ufSf_z-rDdbXvUy3map3d35T9/view
Comments