AKTUALITY‎ > ‎

Pozvánka na zasedání členské schůze SRPDŠ při ZUŠ

přidáno: 7. 11. 2022 5:16, autor: Vít Rakušan
Den konání: 12. prosince 2022 v 17.00 hod.
Místo konání: zkušebna pěveckých sborů ZUŠ, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou

Vážení členové SRPDŠ při ZUŠ, 

srdečně vás zveme na řádné zasedání členské schůze SRPDŠ při ZUŠ.

Program zasedání členské schůze: 
  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Seznámení s výsledky hospodaření SRPDŠ za rok 2021 
  3. Návrh změny stanov
  4. Dotazy, návrhy, diskuze
  5. Závěr

Dle platných stanov SRPDŠ při ZUŠ musí být nejméně jednou ročně svoláno zasedání členské schůze Spolku.

Členská schůze bude usnášeníschopná, pokud se zasedání zúčastní nadpoloviční většina členů. K dnešnímu dni je členem Spolku 153 členů, čili podmínkou usnášeníschopnosti je účast minimálně 77 členů. V případě, že se řádného zasedání nezúčastní nadpoloviční většina členů, toto zasedání nebude usnášeníschopné a bude muset být svoláno náhradní zasedání členská schůze v jiném následném termínu.


Na programu členské schůze bude projednána úprava stanov a to bod ohledně konání náhradní členské schůze:

Náhradní členská schůze se bude konat 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání řádné členské schůze, pokud se tato nesejde v počtu členů, který je schopen se usnášet.


Dle platných stanov SRPDŠ je členem Spolku a tedy členem s hlasovacím právem osoba starší 18 let - člen nebo jeho zákonný zástupce a podmínkou je uhrazený členský příspěvek na školní rok. Členství v SRPDŠ je dobrovolné, zároveň umožňuje využívat dotací, darů a příspěvků přidělených Spolku pouze členům tohoto Spolku. 


Platné stanovy Spolku najdete na webu ZUŠ v sekci SPOLEK nebo na odkazu Stanovy SRPDŠ při ZUŠ

Comments