AKTUALITY‎ > ‎

Pozvánka k náhradnímu zasedání Členské scůze SRPDŠ

přidáno: 15. 3. 2019 1:57, autor: Vít Rakušan
V úterý 12. 3. 2019 se uskutečnilo řádné zasedání členské schůze SRPDŠ, které nebylo vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů usnášeníschopné.

Zveme všechny členy SRPDŠ na náhradní zasedání členské schůze SRPDŠ při ZUŠ v úterý 23. 4. 2019 od 19 hodin.

Místo konání: zkušebna sboru IG!, ZUŠ Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou.

Program náhradního zasedání členské schůze: 
  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Seznámení s výsledky hospodaření SRPDŠ za rok 2018 
  3. Projednání požadavků členů SRPDŠ na vrácení zaplacených záloh na zájezd IG! - WCG 2018 v JAR
  4. Dotazy, návrhy, diskuze
  5. Závěr
Comments