AKTUALITY‎ > ‎

Maximálně obsazený jarní seminář HN a HV 2014 se vydařil!

přidáno: 16. 4. 2014 14:26, autor: Miroslav Halama
V sobotu 12. dubna se opět po roce uskutečnil Jarní seminář pro vyučující hudební nauky a hudební výchovy. Hlavním tématem letošního semináře byl LIDSKÝ HLAS, práce s mluvním i zpěvním hlasem, hlasová hygiena pro učitele i děti. Toto téma je mezi učitelskou veřejností (a to nejen hudební) stále velmi aktuální, proto jsme byli rádi, že se nám podařilo pro tento seminář získat jedinečnou lektorku v této oblasti, a tou je PaedDr. Alena Tichá, vedoucí oddělení hudební výchovy na katedře HV PF UK. Je jedním z největších a nejlepších praktiků v oblasti hlasové výchovy, ať už se jedná o žáky základních či středních škol a jejich vyučující, nebo o sborové zpěváky různého věku.

O tom se osobně přesvědčilo několik z nás, učitelek na jablonecké ZUŠ, při účasti Letní školy hudební výchovy (LŠHV), kterou každoročně pořádá liberecká ZŠ a ZUŠ Jabloňová, a kde Alena Tichá několik let pravidelně lektoruje. Hlavním tématem je vždy práce s hlasem, především u dětí. Ale protože se jako vyučující hudební výchovy či hudební nauky často v praxi setkáváme také u sebe s hlasovými problémy při střídání mluvení a zpěvu (hlasová únava), bylo i toto jedno z probíraných témat.

Letos, kdy se seminář konal již po šesté, se učebna hudební nauky na Horním náměstí zcela zaplnila! Přijelo celkem 25 účastníků, což byl maximálně přijatelný počet. Z naší ZUŠ bylo 11 přihlášených, ostatní kolegyně a kolegové z mateřských, základních škol a základních uměleckých škol přijeli z Liberce, Turnova, Kokonína, Tanvaldu a Semil. Přišel dokonce mezi nás také jeden „nepedagog“, kterým byl pan děkan z jabloneckého děkanství.

Dopolední blok byl věnován práci s hlasem učitele, kdy si pod vedením Alenky Tiché všichni přítomní vyzkoušeli sami na sobě účinek některých her, cvičení a metodických postupů, které vycházejí mimo jiné z kineziologie a také z již pro nás zapomenutých reflexů kojeneckého období. Pomocí jednoduchých, ale přitom účinných metod, jsme se snažili napravit a uvolnit naše ztuhlá ramena, trapézové svaly, narovnat záda atd.…, neboť to vše se správným tvořením hlasu souvisí. Opět jsme si připomněli, že jakmile nemáme uvolněné a správně postavené tělo, nemůže dobře znít náš hlas. To platí jak pro nás dospělé, tak i pro děti. Proto je tak důležité nepodceňovat správné držení těla, což je v současnosti v dětské populaci velký problém, na který několik let poukazují také dětští lékaři. I v tomto můžeme tedy my, učitelé, do určité míry dětem pomoci. A jak konkrétně, to jsme se právě učili dopoledne.

Bylo to velmi zajímavé, poučné a místy také dosti veselé: například když jsme skákali na jedné noze, vyplazovali jazyky a vydávali neartikulované zvuky. Kupodivu ale slíbený efekt, že se uvolníme, zbavíme se stresu a bude se nám lépe s tělem a hlasem pracovat, to vše se nakonec dostavilo.

Po výborném obědě, který jsme si tradičně objednali v blízké restauraci Na Baště, se většina z nás, kteří zůstali, odebrali do sborové zkušebny. Na odpoledne byla totiž naplánovaná práce s pěveckými sbory ZUŠ: předškolními GAUDÍKY, s dívčím přípravným sborem druhých a třetích tříd ZŠ - LIBERI, GAUDETE!, a nakonec s koncertním sborem IUVENTUS, GAUDE! S nejmenšími dětmi Alena Tichá předvedla práci formou her, kdy se děti nejprve rozezpívaly, pak jsme mohli sledovat, jak nenásilnou a zároveň přínosnou formou pracují s vnímáním výšky tónů: děti ukazováním na svém těle či do vzduchu svými „pacičkami“ ukazovaly, zda jdou tóny jednoduché melodie nahoru či dolů. Vyskytl se případ „bručícího“ dítěte, což bylo pro nás, pedagogy, nesmírně zajímavé sledovat, jak s takovým dítětem v kolektivu naložit. Houkáním jako meluzína a zastavením se na správné výšce tónu lze tohoto docílit, počet opakování je pak individuální.

Dívčí přípravný sbor Liberi, gaudete! už měl připravené skladbičky, jako např. Tečky od Miroslava Raichla, na kterých se děti pod Alenčiným vedením učily správně nasazovat tóny, pracovat s dynamikou, s výslovností.

Nejdelší čas strávily pod odborným lektorským vedením děti z koncertního sboru Iuventus, Gaudete!. Více jak dvě hodiny bez přestávky pracovala Alena Tichá tu se soprány, tu s alty, pak i s celým sborem, podle toho, jaký konkrétní problém bylo potřeba vyřešit, ať už se to týkalo tvorby tónu, dynamiky, výslovnosti či výrazu. Konkrétně se to děti učily na skladbě O Káče s Káčou Jana Vičara nebo Ave Maria Franze Biebla. Téměř okamžitě byly vidět a především slyšet pozitivní výsledky.

Energie, zápal pro věc, erudovanost a nasazení, s jakým Alena Tichá celý seminář odvedla, to vše bylo pro nás velmi přínosné a především obdivuhodné. Což jsme na úplný závěr semináře, večer po 18té hodině, také patřičně ocenili, i za velmi hlasité podpory „Iuvenťáků“.

Závěrem bych chtěla Alence Tiché za nás za všechny moc poděkovat, strávili jsme společně příjemný a hlavně prakticky přínosný sobotní den. Děkuji také všem účastníkům semináře, kteří přijeli odjinud a se kterými se nám společně podařilo vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Dále děkuji kolegyním, které napekly výborné koláče a v neposlední řadě i dětem ze sborů, které jsme měli možnost v sobotní odpoledne vidět, jak báječně pracují.

Děkuji všem a těším se na vás, kteří přijedete na již domluvený podzimní seminář s Alenou Tichou znovu.

Petra Koutecká

Jarní seminář HN a HV


Comments