AKTUALITY‎ > ‎

Jarní seminář hudební nauky

přidáno: 21. 4. 2013 13:07, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 21. 4. 2013 13:08 ]
V sobotu 20. dubna se uskutečnil další seminář pro vyučující hudební nauky a hudební výchovy, jehož hlavním tématem byla hudba renesančních a barokních italských skladatelů. Tu přítomným zájemcům přiblížil zajímavou a neobvykle poutavou formou Čeněk Svoboda, ansámblový zpěvák a sbormistr (liberecký sbor Ještěd, vokální soubor staré hudby Collegium 419). 
Pod jeho vedením se z nás, přítomných učitelek a učitele z jablonecké ZUŠ, z kolegyň z jabloneckých ZŠ a dalších „mimoškolních“ zájemkyň, vytvořil příležitostný sbor, který si zazpíval poměrně náročné skladby renesančních mistrů: jednu od francouzsko-vlámského Jacoba Arcadelta a druhou od italského Claudia Monteverdiho. To vše bylo doprovázeno erudovaným výkladem sbormistra a vokalisty, u něhož byla zkušenost se starou renesanční a barokní hudbou a její historicky poučenou interpretací zřejmá. Pro něho i pro nás – v tu chvíli sborové zpěváky - bylo potěšující a velmi příjemné, že se nám během pouhých dvou hodin podařilo společně „zhmotnit“ neuvěřitelně krásnou a silnou hudbu z tak vzdáleného časového období. Byl to hluboký zážitek. 

Čeněk Svoboda si připravil také malé překvapení v podobě mladé zpěvačky Anežky Cvejnové, která společně s ním zazpívala nádherné Lamento della nimfa a které jsme měli možnost sledovat s partiturou, která byla promítána na interaktivní tabuli.

Po obědové pause, kterou jsme strávili v nedaleké restauraci Na Baště, které tímto děkujeme za vstřícnost a příjemně vytvořené prostředí, jsme se následně věnovali ještě pod vedením Čeňka Svobody poslechu skladeb Georga Friedricha Händela, a to v ukázkách, které demonstrovali Händelovu genialitu v tom smyslu, že to byl skladatel, kterému se povedlo sloučit to nejlepší z hudby italské, francouzské, německé i anglické.

Krátce po 14. hodině vystřídal pana Svobodu náš bývalý kolega Zdeněk Rakušan, který aktuálně přispěl ke stále živému tématu, po kterém dle našich zkušeností stále volá nemálo učitelů. A tím je využití ICT v hodinách, konkrétně interaktivní tabule. Zdeněk nám ukázal spoustu jím vytvořených výukových materiálů, které byly inspirací pro všechny přítomné. Shodli jsme se na tom, že až na dvě tři nevýhody této formy výuky je práce s interaktivní tabulí velkým přínosem pro učitele. To ale zároveň vyvolávalo další otázky, protože jak je známo, velice záleží na materiálním a technickém vybavení každé školy, potažmo třídy hudební výchovy. Ne všude mají kolegyně a kolegové takové zázemí, kde by vše fungovalo. A kde technické zázemí je, chybí zase erudovaný výklad, spíše workshop pro učitele, který by zajistil praktické vyzkoušení a naučení se všem potřebným věcem pro výuku hudební výchovy či hudební nauky. Proto jsme se společně dohodli, že jedním z našich hlavních témat dalšího semináře, který plánujeme na podzim (přelom října-listopadu), bude praktická výměna zkušeností mezi námi, učiteli právě v této oblasti, kde si budeme moci také vše „osahat“ a vyzkoušet. 

Závěrem dlužno dodat, že se díky všem přítomným na semináři podařilo vytvořit báječnou atmosféru, ve které se nejen příjemně pracovalo a tvořilo, ale také živě a přínosně diskutovalo. Všem za to velké díky, těšíme se na další setkání.

Petra Koutecká

Jarní seminář hudební nauky
Comments