AKTUALITY‎ > ‎

Informace pro žáky a rodiče k zahájení výuky 11. května 2020

přidáno: 5. 5. 2020 5:37, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 5. 5. 2020 5:37 ]
Vážení a milí žáci a rodiče.

Včera odpoledne jsme dostali do datových schránek dlouho očekávaný materiál od Ministerstva školství, který stanovuje podmínky možného otevření základních uměleckých škol od 11. května 2020. Po jeho prostudování máme mnoho otázek..., nicméně naší prvořadou snahou je nabídnout Vám co nejdříve možnost prezenční výuky v naší škole a pokusit se tak postupně vrátit k osobnímu kontaktu žáků a učitelů. V prvé řadě ale s maximální snahou o zajištění bezpečnosti a ohleduplnosti ke všem zúčastněným. Tady je zapotřebí zopakovat, že budeme plně respektovat Vaše postoje a rozhodnutí. Konečné stanovisko, zda své dítě do ZUŠky pošlete nebo ne, zůstává na Vás.

Za jakých podmínek (stanovených od MŠMT) tedy škola bude od pondělí 11. května nabízet možnost prezenční výuky? Shrnujeme to nejdůležitější a prosíme o pozorné přečtení:
  • Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (rodiče ani jiný doprovod do školy nesmí).

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (během výuky je pak mít nemusí, viz níže).

  • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

  • Při prvním vstupu do školy žák předloží podepsané prohlášení, které je v příloze tohoto e-mailu. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsané zákonným zástupcem. Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

  • ZUŠ zajistí ve spolupráci se zřizovatelem všechna hygienická opatření přesně specifikovaná v souboru opatření (vybavení dezinfekcí, dezinfekce povrchů, hudebních nástrojů, režim na toaletách, atd.).

  • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

  • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, učitel takovou skutečnost okamžitě ohlásí vedení školy, které neprodleně informuje zákonného zástupce a zajistí vyzvednutí takového žáka.
Milí rodiče, věříme, že výše uvedená opatření nebudete vnímat jako drakonická a pevně doufáme, že se s Vašimi dětmi ve škole opět potkáme a budeme moci navázat na vše, co se i v době distanční výuky podařilo.

Velice Vás prosíme, abyste se pokusili do čtvrtka 7. května informovat svého třídního učitele o svém postoji k aktuální situaci. Nutně potřebujeme vědět, zda můžeme počítat s účastí žáků ve výuce, abychom tomu flexibilně přizpůsobili režim v budovách.

Na výběr máte v případě individuální výuky hudebního oboru možnost prezenční výuky, distanční výuky nebo případné odmítnutí účasti na vzdělávání. V kolektivní výuce (taneční obor, literárně dramatický obor, výtvarný obor, hudební nauka, pěvecké sbory) pak máte výběr mezi prezenční výukou a případnou neúčastí ve výuce. Rozhodnutí je zcela závislé na Vaší vůli.

Všem Vám moc děkujeme za pochopení, vstřícnost a trpělivost. Víme, že to nikdo nemá v těchto dnech jednoduché.

Hodně síly, zdraví a optimismu přeje


za ZUŠ Jablonec nad Nisou Vít Rakušan - ředitel


Ċ
Vít Rakušan,
5. 5. 2020 5:37
Comments