AKTUALITY‎ > ‎

Cellování poprvé........

přidáno: 14. 12. 2015 1:47, autor: Miroslav Halama

V neděli 6. prosince 2015 se na půdě ZUŠ Česká Lípa uskutečnil první ročník jedinečné akce s názvem Cellování. Šlo o setkání violoncellových tříd p. uč. Vojtěcha Urbana (ZUŠ Jablonec nad Nisou) a p. uč. Daniela Petráska (ZUŠ Česká Lípa).
Po slavnostním zahájení následoval bohatý program; žáci měli možnost během celého dopoledne samostatně cvičit ve třídách a také se zúčastnit lekcí s učitelem z druhé školy (aktivně i pasivně). V rámci odpočinku od hraní mohli všichni účastníci navštívit relaxační zónu, kde pro ně bylo připraveno zázemí s občerstvením a hudebními kvízy.

Po workshopu následoval společný oběd v překrásném prostředí salónku hotelu Moravanka. Cellování zakončil koncert účastníků. Milým překvapením pro všechny byla hojná návštěva koncertu, která pomohla vytvořit skvělou atmosféru. Výkony byly vydařené a po zásluze odměněné vřelým potleskem. Na konci koncertu byly předány účastnické listy jako upomínka na absolvovanou akci a oba učitelé jako překvapení společně zahráli.

Poděkování za pomoc s organizací akce patří vedení ZUŠ Česká Lípa, p. uč. Janu Ševčíkovi za skvělou klavír í spolupráci, pí. uč. Zuzaně Kořenové za pedagogický doprovod a koordinaci relaxační zóny a všem účastníkům
za znamenitou práci.

Poslání Cellování - umožnit mladým muzikantům prožít celý den s violoncellem a dalšími žáky se stejným zájmem, zkoncentrovat se na práci a v neposlední řadě namotivovat děti k další práci - se podařilo úspěšně naplnit. Už nyní proto začínáme přpravovat další ročník Cellování, který by se měl uskutečnit na jaře 2016 na půdě ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Vojtěch Urban a Daniel Petrásek

 

Comments