AKTUALITY‎ > ‎

Cellování 2

přidáno: 6. 4. 2016 2:10, autor: Miroslav Halama

V sobotu 2. dubna 2016 se na půdě ZUŠ Jablonec nad Nisou uskutečnil v pořadí druhý ročník jedinečné akce s názvem Cellování. Již tradiční setkání violoncellových tříd p. uč. Vojtěcha Urbana (ZUŠ Jablonec nad Nisou) a p. uč. Daniela Petráska (ZUŠ Česká Lípa), tentokrát obohatila účast prof. Jaroslava Kulhana z Pražské konzervatoře. Díky přítomnosti této osobnosti nabylo Cellování nový rozměr. Také se nově zapojilo i několik žáků z pražské ZUŠ Učňovská.

Vloni osvědčený průběh akce zůstal v podstatě nezměněný. Po slavnostním zahájení následoval bohatý program - žáci měli možnost během celého dopoledne samostatně cvičit v připravených třídách a také se zúčastnit lekcí s učitelem z druhé školy nebo prof. Jaroslavem Kulhanem (aktivně i pasivně). V rámci odpočinku od hraní mohli všichni účastníci navštívit relaxační zónu, kde pro ně bylo připraveno zázemí s občerstvením.

Po workshopu následoval společný oběd v příjemném prostředí restaurace hotelu Na Baště. Cellování zakončil koncert účastníků. I přes nevelkou návštěvu koncertu byly výkony vydařené a po zásluze odměněné vřelým potleskem. Na konci koncertu byly předány účastnické listy jako upomínka na absolvovanou akci.

Poděkování za pomoc s organizací akce patří ZUŠ Jablonce nad Nisou a ZUŠ Česká Lípa, pí. uč. Janě Falkové a p. uč. Janu Ševčíkovi za skvělou klavírní spolupráci, pí. uč. Zuzaně Kořenové za pedagogický dozor a koordinaci relaxační zóny a všem účastníkům za znamenitou práci.

Průběh akce byl naprosto bezproblémový a Cellování tak opět umožnilo mladým muzikantům prožít celý den s violoncellem, setkat se s dalšími žáky se stejným zájmem. Již nyní proto začínáme plánovat další - v pořadí již třetí - ročník Cellování, na kterém se zajisté objeví další zajímavé novinky.

Vojtěch Urban a Daniel Petrásek

Cellování 2


Comments