AKTUALITY‎ > ‎

AMICI,GAUDETE! na Dřevoně

přidáno: 22. 11. 2012 3:45, autor: Tomáš Pospíšil   [ aktualizováno 24. 11. 2012 11:09 ]
Amici, gaudete! se soustředili opět na Dřevoně.

Po velkém těšení se ve středu 14.listopadu odpoledne, konečně vydaly děti ze 
staršího přípravného sboru Amici, gaudete! na tolik očekávané soustředění v klínu Jizerských
hor na chatě Dřevona. Až na dva marody se tu sešel kompletní sbor, který od loňského roku
trochu zeštíhlil a pro letošní rok se v jeho řadách objevilo jen deset nováčků.
Celkem 37 dětí tu po tři dny pilně trénovalo a nacvičovalo nové skladby, vícehlasy i
sólové party, které budou základem nejen pro Vánoční koncert 27.12. v Eurocentru, ale i pro
další vystoupení a pro případnou účast na některé sborové soutěži v příštím roce.
Pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila, hlasové poradkyně Lucky Jarešové a za
doprovodu Jany Liškové-Kvochové tu sboráčci odvedli obrovský kus práce, naučili se texty
v několika jazycích, pustili se i do náročnějších skladeb a vícehlasů.

Soustředění dětem ve chvílích volna zpestřily tři členky hlavního sboru Iuventus,
gaude!, Týnka Vaňková, Šárka Vltavská a Domča Machačková (v sobotním odpoledni i Aleš
Tvrdík), které neváhaly věnovat svůj už tak drahocenný volný čas právě dětem z přípravky.
Vymyslely pro děti spoustu her a soutěží na odreagování, které dětem pomáhaly zvládnout
náročný program.V rámci doprovodného programu stihly děti vyrobit i dárečky pro kamarády
z pražské Rolničky, kam se chystají v dubnu příštího roku na výměnný pobyt.
Výsledek své práce předvedli sboráčci na závěrečném krátkém vystoupení pro rodiče,
kde si v jedné skladbě dokonce zazpívali i se členkami hlavního sboru, což byl zážitek nejen
pro nás diváky, ale i pro samotné děti. Člověk znovu jen tiše žasl, co krásy a radosti dokáži
děti svými hlásky vytvořit.

Znovu náš sbor našel na chatě Dřevona výborné zázemí pro svou práci, neskutečně
vstřícné vedení i personál. Zkrátka ideální podmínky. Za to jim patří velký dík!
Velký dík patří i samotným dětem. Utvořily skvělou partu, která stejně neúnavně
pracovala, cvičila, hrála si i soutěžila, pomáhala si navzájem a překonávala společně všechny
překážky.

Skvělou pozitivní a nedocenitelnou roli zde sehrály i Týnka, Šárka a Domča, které
nejenže se staraly dětem o zábavu, ale byly i jejich vzorem a inspirací a vytvořily tím
nejkrásnějším možným způsobem propojení mezi oběma sbory. Díky za vás!
To největší poděkování však patří učitelům, kteří věnují svůj volný čas zcela nad
rámec výuky, na úkor rodin a bez nároku na honorář našim dětem a dokáží s nimi dělat tak
úžasnou práci, až to bere dech.

S úctou i pokorou si přeji, ať vám všem ta tvůrčí radost, nadšení i soudržnost vydrží i
nadále.

Ája Nedomlelová


Comments