AKTUALITY


Výstava absolventských prací výtvarného oboru

přidáno: 1. 7. 2021 4:34, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 1. 7. 2021 4:37 ]

V úterý 22.6.2021 se část letošních absolventů výtvarného oboru sešla na Horním náměstí na neformálním setkání, při kterém převzali absolventské listy a dárky. Potom si společně s pedagogy prohlédli výstavu absolventských prací a seznámili se s jednotlivými pracemi.

Ingrid Kostřicová

Pro zobrazení celého alba klikněte prosím na obrázek

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMUAxZUw_WmTxHDGxjkIM3c7XDSbu-SHtYQURwV-I-m7jES3eKZ2mdZ1U_Butb1vg?key=b2E2NXhKX2drTEVhQ0ZwS0hZcFFzX2ota3Q5UDhn

Úspěchy pěvecké třídy Jarmily Klokočníkové na významných pěveckých soutěžích

přidáno: 24. 6. 2021 6:04, autor: Miroslav Halama   [ Aktualizováno 25. 6. 2021 2:55 uživatelem Vít Rakušan ]

I přes pandemická omezení se dne 21. května naše žákyně zúčastnily 8.ročníku pěvecké soutěže Lípa cantantes, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Základní umělecká škola Česká Lípa. Kvůli špatné pandemické situaci se však letošní ročník odehrával pouze online. Soutěžní vystoupení jsme tedy nahráli za pomoci pana učitele Jana Nikendeye v naší ZUŠ.
O klavírní doprovod se nám postarala paní učitelka Romana Halamová, která za něj získala cenu jako nejlepší korepetitor soutěže.
Sabina Pourová se v kategorii do 15 let umístila na druhém místě. Zazářila zejména lidovou písní Vyleť sokol sivý vták, avšak bravůrně zvládla i skladbu Caro mio ben od skladatele Giuseppe Giordaniho. První místo v této kategorii nebylo uděleno.
Lucie Kovářová se v kategorii do 18 let umístila společně se žákyní z Turnova na prvním místě. Z jejích úst zazněla například árie Zerliny z Mozartovy opery Don Giovanni.
 
Doufáme, že si příští rok užijeme soutěžní vystoupení již naživo v ZUŠ Česká Lípa.
Záznam z koncertu vítězů ZDE

Stejnou nahrávku Lucie Kovářové jsme ještě použili na 19. online ročník soutěže Pražský pěvec a tam získala Lucie taktéž 1.místo.
Dalším úspěchem naší pěvecké třídy byl závěrečný koncert Stipendijní akademie Menart v rámci festivalu Pražské jaro 25.5. v Praze v kostele Šimona a Judy. Lucie Kovářová zazářila s písní Bohuslava Martinů Povedz, že mi povedz.

Záznam koncertu: ZDE

Doufáme, že příští rok si všechny akce a koncerty užijeme již bez omezení a naživo!

Děkujeme zejména Romance Halamové za ochotu a skvělé doprovody k soutěžnímu repertoáru, moc si jí vážíme!

Za pěvecké oddělení Jarmila Klokočníková


Pro zobrazení všech fotografií klikněte prosím na obrázek


https://photos.app.goo.gl/EzVuRhoCy3x51Cg97

Fotografie z 2. absolventského koncertu 16.6.

přidáno: 17. 6. 2021 8:20, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 17. 6. 2021 8:27 ]

Ve středu 16.6. se uskutečnil 2. absolventský koncert.  Nástrojově i žánrově byl velmi pestrý a žáci byli velmi dobře připraveni.
Také tento koncert by v přímém přenosu na našem školním videokanále You Tube.

Absolventům moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další ,,hudební" práci.

Fotografie z 2. absolventského koncertu najdete ZDE


Fotografie z 1. absolventského koncertu 14.6.

přidáno: 16. 6. 2021 4:04, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 16. 6. 2021 4:12 ]

V pondělí 14.6. se na sále naší školy uskutečnil 1. absolventský koncert. Vystoupení absolventů I. i II. cyklu studia na jablonecké ZUŠ se uskutečnila bez diváků. V sále byli přítomni pouze účinkující a učitelé. 
Celý koncert byl živě vysílán na našem školním You Tube kanále. 
Všem absolventům moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších hudebních úspěchů a radosti z hudby.

Další, 2. absolventský koncert se uskuteční ve středu 16. 6. od 18. hodin a rovněž bude zajištěn přímý přenos na školním kanále You Tube.

Fotografie z 1. absolventského koncert najdete ZDE

Úprava podmínek použití ochrany dýchacích cest od 15. 6. 2021

přidáno: 15. 6. 2021 0:39, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 15. 6. 2021 0:40 ]

V návaznosti na včerejší jednání Vlády ČR v noci přišla datovou schránkou úprava pravidel pro používání ochrany dýchacích cest.

Vybíráme to hlavní:
 • Žáci a studenti nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

 • Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

 • Z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest).

Úplné znění informací poskytnutých z MŠMT je ZDE


Změna podmínek dokládání bezinfekčnosti od 8. 6. 2021

přidáno: 7. 6. 2021 23:52, autor: Vít Rakušan

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků není stanovena povinnost dokládání testování.


Informace k provozu školy od 24. května 2021

přidáno: 18. 5. 2021 2:38, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 24. 5. 2021 4:34 ]

Podle právě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budeme moci od pondělí 24. 5. 2021 vyučovat takto:
 • Ve výuce do 10 žáků bez omezení (nejsou zapotřebí žádné doklady, testy, čestná prohlášení).
 • Ve výuce od 11 žáků (VČETNĚ SBOROVÉHO ZPĚVU) musí žáci doložit bezinfekčnost některým z následujících způsobů:
  • potvrzením o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny;
  • potvrzením o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami;
  • potvrzením o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního pozitivního testování neuběhlo NOVĚ 180!! dní;
  • dítě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (ZUŠ nemá k dispozici centrálně distribuované AG testy, nebyli jsme to distribuce zahrnuti); 
  • čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. JE NUTNÉ POUŽÍT VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, KDE JE UVEDENA CITACE Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ: KE STAŽENÍ ZDE
Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání! 

Z výše uvedeného vyplývá, že překročí-li počet žáků ve skupině 10, musíme od žáků požadovat výše uvedená potvrzení nebo vybrat čestná prohlášení.

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Ještě důležitá poznámka ke konání akcí v prostorách školy. Zatím to není možné. Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Tím pádem v tuto chvíli nelze plánovat žádné koncerty ani akce v koncertním sále pro veřejnost.

Úplné znění informací z MŠMT si můžete přečíst ZDE

Prosíme, nezlobte se na nás, pravidla nenastavuje naše škola. 

Informace k provozu školy od 10. května 2021

přidáno: 10. 5. 2021 4:49, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 10. 5. 2021 4:51 ]

V základních uměleckých školách se vyučuje takto:
 • Na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině. Žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2.

 • Na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy. Žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola).
Podmínkou osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní venku více než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník, s výjimkou dětí do 6 let věku, které nemusí nic dokládat,
 • prokáže, že
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 
  • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 • podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast
na vzdělávání.


Smuteční oznámení

přidáno: 27. 4. 2021 7:40, autor: Vít Rakušan

Velice zarmouceni oznamujeme, že náš kolega, pan učitel Honza Krajník v noci na dnešek prohrál svůj boj s následky nemoci Covid-19. 
Všem blízkým, kamarádům a přátelům Honzy vyjadřujeme naši hlubokou soustrast.


Podrobnosti k organizaci výuky od 12. dubna 2021

přidáno: 9. 4. 2021 3:11, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 9. 4. 2021 4:37 ]

Zahájení výuky v ZUŠ od 12. 4. 20211-10 of 1185