AKTUALITY


Žákyně akordeonové třídy potěšily svými vystoupeními

přidáno: 2. 12. 2022 2:17, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 2. 12. 2022 2:21 ]

Žákyně naší akordeonové třídy společně s paní učitelkou Monikou Koudelkovou potěšily účastníky dvou významných akcí.

První akcí bylo vystoupení u příležitosti slavnostního zakončení Akademie seniorů. Vše proběhlo na jablonecké radnici 30.11. Zde se sólově představily Kateřina Baloghová a její paní učitelka Monika Koudelková. Společně se pak také představily připraveným duetem. 
Dle došlých reakcí bylo vystoupení velmi milé, senioři byli nadšeni a nešetřili potleskem.  Kateřina i paní učitelka byly poté obdarovány taštičkou s drobnými dárky.


Další vystoupení se konalo 1.12. ve Spolkovém domě a potěšilo opět seniory.  Akordeonistky si pro tuto příležitost připravily půlhodinový program. Představily se Kateřina Baloghová, Jitka Mlejnecká, Lucie Nádvorníková a samozřejmě jejich paní učitelka Monika Koudelková. Všechny zahrály nejen sólově, ale prostřídaly se také v duu. Lucie Nádvorníková navíc zazpívala čtyři lidové písně za akordeonového doprovodu paní učitelky. Společně s Lucií si písně s radostí zazpívali také hosté koncertu.
Rovněž toto vystoupení bylo velmi milé, v příjemné atmosféře a dostalo se mu velmi pěkných reakcí. I zde účinkující obdrželi drobné dárečky a sladkosti.


Za pořízení fotografií moc děkujeme paní Radce Baloghové.

(-mirhal-)

Hvězdy nad Ještědem 2022

přidáno: 28. 11. 2022 1:50, autor: Vít Rakušan

Pěvecká soutěž HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM dává možnost začínajícím i stávajícím zpěvákům všech věkových kategorií ukázat svůj hlas, talent a nadání. Finále soutěže za účasti 27 finalistů z celé republiky proběhlo 26. listopadu v Jabloneckém divadle. Za doprovodu kapely Sto zvířat, získala cenu Absolutního vítěze naše žákyně Natálie Zejkan ze třídy paní učitelky Marie Nové! Natálie si zároveň odnesla i Cenu diváků, kterou rozhodli přidělenými hlasy samotní diváci. Natálii přejeme další úspěchy a štěstí, které bude potřebovat u talentových zkoušek na Pražskou konzervatoř.

Žákyně pěveckého oddělení potěšily seniory v Dalešicích

přidáno: 16. 11. 2022 2:11, autor: Miroslav Halama

Žákyně pěveckého oddělení v sobotu 12.listopadu vystoupily na obecním úřadě v Dalešicích, kde na setkání místních seniorů zazpívaly převážně lidové písničky s klavírním doprovodem Romany Halamové.
Atmosféra byla příjemná a my moc děkujeme paní starostce za pozvání.
Děvčata si za svoje vystoupení vysloužila malé dárečky a výborné občerstvení.

Blanka Šubrtová

   

Pozvánka na zasedání členské schůze SRPDŠ při ZUŠ

přidáno: 7. 11. 2022 5:16, autor: Vít Rakušan

Den konání: 12. prosince 2022 v 17.00 hod.
Místo konání: zkušebna pěveckých sborů ZUŠ, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou

Vážení členové SRPDŠ při ZUŠ, 

srdečně vás zveme na řádné zasedání členské schůze SRPDŠ při ZUŠ.

Program zasedání členské schůze: 
  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Seznámení s výsledky hospodaření SRPDŠ za rok 2021 
  3. Návrh změny stanov
  4. Dotazy, návrhy, diskuze
  5. Závěr

Dle platných stanov SRPDŠ při ZUŠ musí být nejméně jednou ročně svoláno zasedání členské schůze Spolku.

Členská schůze bude usnášeníschopná, pokud se zasedání zúčastní nadpoloviční většina členů. K dnešnímu dni je členem Spolku 153 členů, čili podmínkou usnášeníschopnosti je účast minimálně 77 členů. V případě, že se řádného zasedání nezúčastní nadpoloviční většina členů, toto zasedání nebude usnášeníschopné a bude muset být svoláno náhradní zasedání členská schůze v jiném následném termínu.


Na programu členské schůze bude projednána úprava stanov a to bod ohledně konání náhradní členské schůze:

Náhradní členská schůze se bude konat 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání řádné členské schůze, pokud se tato nesejde v počtu členů, který je schopen se usnášet.


Dle platných stanov SRPDŠ je členem Spolku a tedy členem s hlasovacím právem osoba starší 18 let - člen nebo jeho zákonný zástupce a podmínkou je uhrazený členský příspěvek na školní rok. Členství v SRPDŠ je dobrovolné, zároveň umožňuje využívat dotací, darů a příspěvků přidělených Spolku pouze členům tohoto Spolku. 


Platné stanovy Spolku najdete na webu ZUŠ v sekci SPOLEK nebo na odkazu Stanovy SRPDŠ při ZUŠ

Seminář k Feldenkrkraisově metodě pro učitele opět v Jablonci

přidáno: 14. 10. 2022 0:15, autor: Vít Rakušan

Třída hudební nauky slouží primárně k výuce hudební teorie, procvičování a upevňování hudebních dovednosti a rozšiřování hudebně-kulturního povědomí. Čas od času se ale promění ve cvičební prostor, jako tomu bylo před pár dny v sobotu 8. října.
 
Už počtvrté v průběhu šesti let se zde sešla skupinka žen, které zaujala Feldenkraisova metoda (FM). Přínosem této metody je snížení svalového napětí, větší pohybové možnosti, schopnost větší relaxace a odpočinku, lepší koordinace pohybu. Dochází k bystření tělového vědomí, člověk si sám sebe více uvědomuje, tím si více naslouchá. Zbystřují se smysly, člověk více vnímá, cítí, slyší, vidí. Objevujeme radost z pohybu. V neposlední řadě dochází k otevírání potenciálu jak na úrovni těla, tak psychiky.

Některé z žen přišly na cvičení počtvrté, některé poprvé. Opět přijela lektorka z Prahy Monika Šabartová, která nabídla tři lekce v průběhu celého dopoledne a která nadchla nově příchozí natolik, že se po skončení hlásili se zájmem o další pokračování. A na tom se už pracuje :-)

Zajímavé bylo i složení skupiny: tentokrát se sešly kromě kolegyň z jablonecké ZUŠ také maminky našich žáků-žákyň, studentka seniorka a kolegyně z libereckých škol, výtvarnice, tanečnice. Opět se vše odehrálo ve velmi příjemné atmosféře s milým hlasovým vedením certifikované lektorky Moniky, na čemž je také FM postavena. Kdo by měl zájem dozvědět se o FM a lektorce více, zde je odkaz: https://www.feldenkraisjoga.cz/

Několik fotografií zobrazíte po kliknutí na obrázek:

https://photos.app.goo.gl/AQdQUsSghYbFFxcZA

Autor příspěvku: Petra Koutecká

Naše tanečnice vystoupily v programu letošních Dožínek ve Vrchlabí

přidáno: 12. 9. 2022 3:35, autor: Vít Rakušan   [ aktualizováno 13. 9. 2022 0:34 ]

V sobotu 10. září 2022 se konaly tradiční vrchlabské Dožínky. Celou akci pořádalo Krkonošské muzeum správy KRNAP ve Vrchlabí v krásném stylovém prostředí zahrady za čtyřmi historickými domky. Moc rádi jsme přijali pozvání pana ředitele Radka Hanuše (ZUŠ Vrchlabí), který nás, coby porotce v soutěžních přehlídkách tanečních oborů ZUŠ, již na jaře oslovil po shlédnutí choreografie Tkalcovská. Tančí ji děvčata, letos již ze 4. a 5. ročníku. V choreografii se tancem propojeném s říkadly a konkrétními činnostmi přibližuje tkalcovské řemeslo. Mezi účinkujícími na Dožínkách byly místní i zahraniční folklorní soubory, čehož si o to více vážím, protože se lidovým tancem zabýváme jen okrajově.

Poděkování patří i paní ředitelce Blance Zázvorkové (Krkonošské muzeum správy KRNAP-Vrchlabí), která Dožínky organizovala a přichystala nám skvělé zázemí. Největší díky však směřují rodičům našich tanečnic, kteří velice ochotně dopravili dívky na místo po své vlastní ose. Počasí, ačkoliv předpověď vůbec nebyla příznivá, nám více než přálo. Tkalcovská se nakonec tančila za slunečného a teplého odpoledne. Fotografie z vystoupení pořídila paní Alena Králová. Do galerie fotografií se dostanete po kliknutí na obrázek.

https://photos.app.goo.gl/4HkKoy4WkDM8oiQN6


Jana Čurdová

Podvečer „V RYTMU ZUŠ“

přidáno: 27. 6. 2022 6:22, autor: Miroslav Halama   [ Aktualizováno 19. 7. 2022 23:29 uživatelem Vít Rakušan ]

Prostor před hlavním vchodem do OC Central opět zaplnily tóny souborů jablonecké ZUŠ. Ve čtvrtek 23.6. zde OD 16. hodiny probíhala hudební akce nazvaná ,,V RYTMU ZUŠ". Tato akce byla součástí zdejšího hudebního festivalu ,,JABLONECKÉ TÓNY".
Představily se soubory Brass Jablonec, žákovská kapela s názvem ,,Doladíme", Jazztet a na závěr se představil velký dechový orchestr ZUŠ
Šikovní mladí umělci, zajímavý program a hezké sluneční počasí byli lákadlem pro hojný počet diváků. 
Celý podvečer lze hodnotit jako opravdu povedený,

Tradičně nabízíme k nahlédnutí fotogalerii z akce.

-mirhal-

Pro zobrazení fotogalerie klikněte prosím na obrázek

https://photos.google.com/share/AF1QipNWktQAhYmmDtpJRt8HKf9EbUM6KkTQxP4tvHrQL1eL31bhJ-42H7wwOtJWzDJtfg?key=THloVGswVWlOeVR1MFpFYm16Sldhd18wZW1IME1B

Ve čtvrtek 30. června 2022 vyhlašujeme ŘEDITELSKÉ VOLNO!

přidáno: 21. 6. 2022 0:15, autor: Vít Rakušan

Oznamujeme, že ve čtvrtek 30. června 2022 se v ZUŠ nebude vyučovat. Na tento den zcela výjimečně z provozních důvodů a po dohodě se zřizovatelem vyhlašujeme DEN ŘEDITELSKÉHO VOLNA. Děkujeme za pochopení.

2. absolventský koncert

přidáno: 19. 6. 2022 0:01, autor: Miroslav Halama

Ve středu 15.6. se uskutečnil již 2. absolventský koncert. Programově byl poměrně obsáhlý, ale velmi pestrý. Představili se absolventi z řad žáků školy, ale také absolventi z Akademie umění a kultury - tedy senioři. 
Plně obsazený sál oceňoval každý výstup vřelým potleskem.
Hostem večera byl náměstek primátora pan David Mánek, který společně s ředitelem školy a paní zástupkyní předali seniorům absolventské diplomy.
Všem absolventům přejeme mnoho dalších hudebních zážitků a především radost z hudby.

Tradičně přinášíme fotografie z akce 

Pro zobrazení celé fotogalerie klikněte prosím na obrázek

https://photos.google.com/share/AF1QipMx7Fx0uKmGjnHHNJ5Sjh0UWBdvHk6MCLommetrG8zvl1FFmlnMXuu8fAKWB8JJyQ?key=VzltUWp3ekU0clg1OGNsVkZ0NmpHX0VhWFFaaFFR

Koncert smyčcových souborů

přidáno: 7. 6. 2022 6:58, autor: Miroslav Halama

Na pátek 3.6. si svůj koncert připravily naše smyčcové soubory.  
Nejprve se představil Malý houslový soubor vedený paní učitelkou Šárkou Kourkovou, složený z těch nejmladších houslistů. Za každou skladbu sklidil soubor vřelý potlesk. 
V další části přišel na řadu pozvaný host, jímž byla zpěvačka Lucie Kovářová, žákyně ze třídy Jarmily Klokočníkové. Lucie se se svým andělským hlasem představila s několika lidovými písněmi. Nechyběly však ani bravurně předvedené operní árie. Na klavír jí doprovodila paní učitelka Romana Halamová. Pěvecký vstup byl velkým zpestřením koncertu.  Po Lucii Kovářové již nastoupil Komorní smyčcový soubor pod taktovkou paní učitelky Moniky Michalů, v němž působí o něco starší houslisté. Také každá jejich skladba sklidila velký a upřímný potlesk svědčící o šikovnosti našich mladých houslistů a pečlivé práci jejich učitelek. 
Posluchači si užili velmi milý a příjemný páteční podvečer.

Miroslav Halama

Pro zobrazení dalších fotografií klikněte prosím na obrázek.

https://photos.google.com/share/AF1QipMkNmbNxDF308EQCG1Q8WCGQwpKWjgpep9R7nepHs1Zz10zsr9lfSh9hq4Zgb5l9Q?key=V1VjRzJTbWNZRmJ3VjA1TjhyWlJfaXNEd2h2ejBB

1-10 of 1213